Philosophia = iubirea de înţelepciune ~ Anaximene

Anaximene/Anaximenes (Milet, circa 585- 525 î. Hr. ), filosof grec, ionian. Discipol al lui Anaximandru, este ultimul reprezentant al Şcolii din Milet. Anaximene a socotit şi argumentat că principiul lumii, archeul deci, îl constituie tot o substanţă materială, aerul. Se presupune că recursul lui Anaximene la aer ca temei explicativ primordial al existenţei s-a datorat încercării lui de a face inteligibilă devenirea principiului, deci cauzele datorită cărora el ia forme diferite. El va fi observat că apa lui Thales şi apeironul lui Anaximandru nu explică pe deplin logic, convingător, mecanismul trecerii lor în altceva, tocmai pentru că ele însele nu sunt, în suficintă măsură, mişcare. Or, aerul posedă tocmai această capacitate. În comparaţie cu apa sau apeironul, aerul este mult mai mobil şi, deci, mai apt să ia forme diferite. În filosofia lui Anaximene, aerul este deci, principiul tuturor lucrurilor, substrat unic şi infinit al lor (dar nu indefinit), element primordial nelimitat ca mărime. Rarefiat devine foc; comprimat, apă, nor, pământ. Pentru Anaximene, Pământul este plat ca o masă şi se sprijină pe aer, astrele fiind ca nişte cuie bătute într-o sferă celestră care înglobează Pământul. Zeii înşişi s-au născut din aer, sufletul, la rândul său, este aer. Tocmai de aceea aerul este divinitatea, perfecţiunea deci, ceea ce cuprinde în sine totul şi la care revine totul. Anaximene poate fi definit ca acel moment al filosofiei milesiene prin care aceasta conştientizează dificultatea logică a explicaţiei mecanismului mişcării şi necesitatea generalităţii (sau universalităţii) principiului, precum şi a condiţiei acestuia de a fi anterioritate, fundament prin el însuşi, unic, posibilitate a mişcării, eternitate, deci necreat. Realităţiile particulare sunt rezultatul diferenţierii densităţii aerului.Cazan, Gh. Al. Introducere în filosofie : Filosofia antică , Filosofia medievală , Filosofia modernă până la Kant Editura Universitară, Bucureşti 2006; Didier, Julia – Dicţionar de filosofie, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti 2009

Invităm pe cititorii interesați de filosofie antică la Secția „Împrumut carte pentru adulți”.