16 mii lei pentru Biblioteca Județeană!

Prin bunăvoința și decizia Consiliului Județean Arad, – forul ordonator de credite al Bibliotecii Județene ”Alexandru D. Xenopol” -, și ca urmare a Notei bibliotecii de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, nr. 1083, din data de 29.11.2016, instituția noastră își va suplimenta bugetul pe anul 2016 cu suma de 16.000 de lei.

Cu această sumă biblioteca va achiziționa curând un server necesar pentru continuarea operațiunii de digitizare și conservare a ziarelor și a publicațiilor existente în colecția bibliotecii.

Programul „Digitizarea documentelor de bibliotecă” presupune trecerea în format digital a patrimoniului bibliotecii în funcţie de o listă de priorităţi, dar şi de posibilitatea de a dota instituţia cu instrumente specializate care să asigure o procesare corectă şi eficientă a documentelor.

În cadrul programului „Digitizarea documentelor de bibliotecă” (scanare, procesare corecții și conversie, post procesare OCR și salvare în format pdf.) au fost prelucrate următoarelor periodice: Apărarea Națională (1928-1930)· Arader Zeitung (1929-1944)· Călăuza (1937-1941)· Cucu (1906-1910)· Piatra de hotar (1936)· Școala primară (1922-1923)· Școala vremii (1930-1944)· Tribuna poporului (1897-1902)· Adevărul (1990-2008)· Buletinul agricol (1931-1937)· Cariatide (1969-1980)· Relief (1992-2001)· Știrea (1991-1996)· Tribuna Aradului (1991)· Calendare ale Partidului Național Român din Ungaria și Transilvania (1914-1918)· Meseriașul (1934-1940)· Arader Kundschaftsblatt (1839-1846)· Laboremus (1968-1969)· Umoristul (1865)· Salon literar (1925-1926)· Pagini literare (1916)· alte publicații: Program AS Strungul, Vigilență-Operativitate-Fermitate, Vagonul,· Chimistul, Educatorul, Prezențe.

Prin achiziția asigurată de Consiliul Județean, cititorii și cercetătorii noștri vor avea acces rapid la informație, iar viața publicațiilor arădene se va prelungi.Ea va răspunde unuia dintre cele mai importante obiective ale bibliotecii noastre, acela de modernizare şi optimizare a serviciilor către utilizatori.

Procesul de digitizare a pornit cu 4 ani în urmă, Biblioteca Județeană propunându-și să -l încheie în anul 2017.