Cronologie arădeană – 30 octombrie

1918 – În casa lui Ştefan Cicio-Pop din Arad, s-a constituit Consiliului Naţional Român Central, format din 12 membri considerat azi, primul Guvern român al Transilvaniei, care a organizat Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

Casa lui Ștefan Cicio – Pop

1931 –  La propunerea prof. Ascaniu Crişan, preşedintele Societăţii Astra, Comisia Interimară, a hotărât conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Arad, lui George Enescu. Diploma a fost înmânată de primarul C Radu, cu prilejul concertului susţinut la Palatul Cultural de marele muzician în 6 noiembrie. George Enescu, mulţumind pentru onoarea ce i s-a făcut, cu un gest nobil i-a întins primarului 5000 lei, pentru şomerii din Arad.

George Enescu

1938 – Sub titlul “Moţii care cerşesc ticăloşindu-se prin Arad”, Pavel Grecu, directorul Camerei judeţene de Agricultură prezenta în Buletinul Agricol că: “Sărăcia se accentuiază într-una şi odată cu ea sporeşte ticăloşirea. Trecând prin satele Crişului Alb, amarnic te doare priveliştea fiinţelor jigărite deformate, îmbătrânite înainte de termen, mai ales când ştii că aceşti nenorociţi sunt nepoţii lui Iancu. Ei fac parte din fiinţa neamului nostru, neam ce nu poate fi puternic cu astfel de elemente. Trebuie priponită căderea aceasta, iar pentru făptuirea acestei minuni singurul mijloc este ridicarea sufletului lor. Aceasta se poate face, prin potenţarea omului de acolo, tare necăjit, îngrozit de superstiţii, distrus de alcool, mizerie şi un noian întreg de boale şi plăgi sociale, orientându-l spre activităţi utile: creşterea animalelor de rasă bună, popularea cu pomi a tuturor văilor şi coastelor. Avem nevoie de muncă, muncă îndârjită, chibzuită şi ordonată, iar nu de cerşetori. Iată ce trebuie să le cerem acestor oameni“, concluziona Pavel Grecu.

Căruțe cu moți din Hălmagiu (1937)

Căruțe cu moți (1937)