A apărut al doilea volum al lucrării „Dicționarul istoric al localităților din județul Arad”

Recent, la Editura „Gutenberg  Univers”, sub coordonarea dr. Sorin Bulboacă și dr. Doru Sinaci, a apărut volumul II din „Dicționarul istoric al localităților din județul Arad”. Volumul al II-lea face parte dintr-o lucrare de mare anvergură, ce se va concretiza în final în trei volume, ce prezintă toate localitățile județului Arad în actuala sa configurație administrativă. După ce, în volumul I, apărut în toamna anului trecut, au fost prezentate orașele, iată că în acest al doilea volum, comunele, împreună cu satele aparținătoare (inclusiv așezările disparate), își prezintă istoria, în datele lor esențiale, prin studii de mare acribie științifică, utilizându-se surse verificate și prin urmare, credibile. La alcătuirea lucrării au participat 16 cercetători de la Societatea de Științe Istorice din România – filiala Arad, de la Biblioteca Județeană, Muzeul Județean, care au așternut pe 665 de pagini, informații și date, multe inedite, de mare interes pentru oamenii locului, pentru autoritățile administrative și pentru profesorii care predau istoria locală. Ca în orice lucrare-dicționar, comunele sunt prezentate în ordine alfabetică, iar în acest al doilea volum se începe cu comuna Almaș și se continuă până la comuna Pleșcuța, urmând ca restul comunelor să își aibă loc în volumul al III-lea, la sfârșitul căruia se va atașa lista cu principalele lucrări bibliografice. Dicționarul respectă în linii generale rigorile stabilite pentru astfel de scrieri de sinteză: structură asemănătoare a textului, spațiu tipografic limitat, concizie în exprimare, limbaj accesibil, în așa fel încât cititorul să primească ușor, simplu, datele esențiale ale localității care îl interesează. Astfel, fiecare articol începe cu stema localității (unde aceasta există) și continuă cu denumirile, reperele geografice, istoricul, evoluția demografică, biserica, învățământul personalitățile, economia, etnografia, localitățile dispărute, turismul, sigur, cu mici diferențe de la localitate la localitate și de la un autor la altul. Totul, fără înflorituri și excese stilistice, fără prea multe judecăți de valoare, lucrarea fiind în principal, una descriptivă, nu analitică. În schimb, bogăția de informație este enormă, cuprinsă fiind, așa cum am arătat, într-o formă sintetică pe un număr limitat de pagini pentru fiecare localitate. Aceasta a însemnat pentru autori și consultarea unui număr foarte mare de lucrări bibliografice, de identificare a anumitor realități, fapte, evenimente apelându-se inclusive la informații orale și arhive locale. În special istoria recentă, despre care nu există încă lucrări apărute, a necesitat investigații la fața locului, apelarea la informatori locali. Pentru elaborarea lucrării a fost necesară, evident, o muncă imensă, distribuită, cei drept, la mai mulți autori, lucru ce a necesitat și un mare efort de coordonare, verificare, adaptare la regulile stabilite anterior etc. Menționăm și coperta, forma grafică care ușurează lectura. Suntem siguri că această apariție editorială, finanțată de Consiliul Județean, va fi de mare folos și celor care se încumetă să realizeze lucrări monografice special dedicate diferitelor unități administrative din județ, mai ales că fiecare articol este în sine o micromonografie. „Răsfoind volumul secund al lucrării «Dicționarul istoric al localităților din județul Arad», cu siguranță, ne dăm seama de veridicitatea cuvintelor lui Nicolae Bălcescu, care afirma că «Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Într-însa ea își vede trecutul, prezentul și viitorul». Astfel, cercetarea istoriografică locală, rezultat al muncii de cercetare și sistematizare a istoricilor arădeni, vine să întregească ideea sus-menționată: scriem despre trecut în mod obiectiv, fidel și imparțial, prin prezentul conform realității imediate, ca mărturie pentru viitorul copiilor noștri”, ne-a declarat Ionel Bulbuc, vicepreședinte al Consiliului  Județean Arad. Nu în ultimul rând, menționăm și faptul că volumul este  disponibil și în format electronic, pe site-ul bibliotecii la    adresa: https://digital.bibliotecaarad.ro/s/istorie/item/150804 .