A fost lansată cartea „Povestioare de la copii pentru copii”

Calde felicitări colegelor noastre Mihaela Blaga și Ioana Podina, pentru frumoasa ințiativă, dar și copiilor creatori de povești și Direcției, dnei Ștark, precum și învățătoarelor, pentru colaborarea la realiyarea *Povestiorelor pentru copii*.

Dacă ați fi văzut cât de mândri și de fericiți erau!