Achiziție, prelucrare carte

Secţia Achiziţii, prelucrare carte completează colecţiile bibliotecii prin achiziţii curente şi retrospective ţinând cont de solicitările de lectură ale utilizatorilor şi de caracterul enciclopedic al bibliotecii; asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din fondul de publicaţii al bibliotecii; efectuează prelucrarea biblioteconomică a publicaţiilor achiziţionate pentru preluarea lor de către secţiile şi filialele bibliotecii, care le pun la dispoziţia utilizatorilor; organizează sistemul de cataloage din bibliotecă; documentele se prelucrează în sistem informatizat. Software-ul folosit este TinRead.

Bibliotecari: Cristina Galavan, Oana Ciobancan, Andreea Mareș, Svetlana Micluşev, Iasminca Plausity, Mihai Ciucur