Acolo unde curg rănile zilei-Horia Bădescu

*

De la răsărit la apus…

cât de lungă o zi,

cât de scurtă-ntâlnirea cu tine!

Abia dacă poţi să rostești,

precum pruncii,

începutul cuvintelor.

Abia dacă îţi este îngăduit să-ţi amintești

întrebările simple

și niciodată răspunsurile.

Și niciodată în stare să afli

cine-i acela pe care-l găzduiești

în fragila-ţi alcătuire

din care se-nfruptă ele,

nesăţioasele, devoratoarele,

clipele,

nesfârșite-n fulgerarea eternităţii lor

unde ademenite-ţi sunt

bătăile însângeratului ornic

al inimii!

De la răsărit la apus

facerea de fiece zi,

respiraţia lumii amestecată-n murmurul

și plânsetul ei.

*

Cum ai vibra sub sărutul

luminii

și te-ai cutremura de atât

întuneric

cât pe tălpile fiinţei tu însuţi

îl duci și-l aduci

să-ţi ascundă flacăra din căușu-ntrupării.

Străin la hotarele zilei,

la vama nopţii neîngăduit

și uitat în ţărânile timpului,

pui de cuc alungat din cuibarele

cerului

cu mult înainte ca zborul

să fi fost zămislit.

*

Și acum

aburul străveziu în care se pierde

amiaza,

cumpăna zilei,

cumpăna vieţii,

nimeni nu știe ce poate așeza nevăzutul

pe talger!

Un foșnet ar nărui

constelaţiile,

însă tu nu vei afla vreodată

în ce limbă se roagă-n genuni

nebuloasele.

*

Acolo unde curg rănile

zilei,

acolo se-ncheagă ctitoria

apusului.

Ce sunet mai pur decât

clopotul norilor?

Ce har mai deplin decât

rugul de sânge și aur

în care se sting ispitirile

zilei?

Vecernia toamnei

și liturghia apei îngânând

miezonoptica.

Și cuvintele tale

rătăcite în slava

tăcerii.

*

Mir!

Pace și lume,

golire de sine în sine

pe care puţini și-o mai amintesc.

Viaţa!

O încercare

din care nimeni nu știe

cum va ieși.

Poate doar la capăt să afli

unde și cum

și-n ce fel.

Ce n-a fost să fie,

vedenia necuprinderii

este.

Atât ţi-a fost dat!

Pe căile tale

nimeni altcineva nu s-a-nsoţit

cu pulberea zilei,

urma și umbra sunt ale tale.

Cenușa vântului s-a risipit

odată cu tine.

*

Cine ești?

Cine-i acolo

sub cuvintele care încă

nu s-au născut?

Un freamăt

de frunziș răvășit de furtună,

un ecou pe care doar inima ta

îl aude

urcând pe sub pielea crăpată

a zilei.

Limpede vorbește tăcerea,

un torent care cade-n adâncul

prăpastiei.

De întuneric s-a lipit umbra ta,

peste umbra ei

nici noaptea nu poate sări!

*

Unde-s, unde-au pierit dimineţile,

în care ni se-adulmecau vieţile?

Doamne, cum tremură umbrele,

frunzele nopţilor, sumbrele!

Cum se tot duc ele, zilele

proaspete, limpezi, nubilele,

tristele care ne trec pragul porţii

de care ne leagă soarta și sorţii,

zarurile pe care o mână străină le-aruncă

în frenetica morţii speluncă!

O, dimineţile, dimineţile

în care ni se-adulmecau vieţile

și lumea nu era doar plânset de frunze

pe care întunericul le duce la buze!

*

Ce grea lacrima

unei zile

și-atât de ușoară ţărâna în palmele

întunericului!

Niciun făgaș, nicio urmă

pe unde șovăiră pașii

luminii,

niciun semn;

cândva acolo inima ta însemna

trecerea orelor.

Niciodată îndeajuns

povara lor.

Nesocotită-n adaos

măsura unei umbre,

doar cel fără de ea o poate

afla.

În flăcări târzii se coace

pâinea amurgului,

ochiul încet se deschide.

Ce grea lacrima

unei zile!