Alexandru Lupu

Nașterea unui triptic

Căsoaia, 1985, Piatră de Viștea 160 / 210 / 80

Sculptor, pictor, grafician şi creator de bijuterii unicat, Alexandru Lupu (n. 1956, Cluj – Napoca, studii IAP Cluj – Napoca, 1984) este un artist cu un optimism debordant și o adâncă vocaţie a spaţiului. Lucrările sale monumentale, de esenţă arhitecturală, se înscriu în peisaj, prin volume robuste şi planuri largi, realizate prin intervenţii hotărâte în tratarea materialelor.

Sculptura din Căsoaia, fără să aibe nimic narativ, se definește mai ales prin vaoarea sa decorativă, răspândind multă linişte. Infățișarea, asemănătoare unei troiţe, amintește de celebrele tripticuri medievale pictate cu scene sacre, ce conţin însă ca imagini virtuale, irizările unor semne şi reprezentări misterioase, asupra cărora lumina se revarsă generos.