Alexandru Roz (1930-2008)

Placă memorială, marmură albă, text incizat, în curtea Facultăţii de Ştiinţe Umanist – Creştine a Universității de Vest Vasile Goldiș, Arad – strada Unirii

Cadru didactic universitar, Alexandru Roz a adus contribuţii însemnate la îmbogăţirea istoriografiei româneşti, având ca preocupare fundamentală scoaterea în evidenţă a rolului Aradului în realizarea Unirii din 1918. A publicat 26 volume şi peste 250 de articole şi studii, cursuri universitare, scrise în urma unor aprofundate cercetări referitoare la istoria Aradului.

Născut la 8 noiembrie 1930, Alexandru Roz a urmat studiile universitare la Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj (1950-1954), unde şi-a susţinut şi teza de doctorat (1987). A fost profesor în învăţământul preuniversitar, director al Liceului Moise Nicoară din Arad, inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad şi lector la Institutul Politehnic din Timişoara, Facultatea de Subingineri (1974-1977). În 1990, a făcut parte din grupul de fondatori ai Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad, activând la Facultatea de Ştiinţe Umanist-Creştine, în calitate de cadru didactic (1994-2008) şi decan (1994-2003). A fost cancelar general, membru al Senatului şi Consiliului Director al Universităţii de Vest Vasile Goldiş, redactor şef la Studia Universitatis şi Tribuna Universităţii şi director al revistei Jurnal Studenţesc.

În semn de apreciere a muncii sale, a fost distins în mai multe rânduri cu gradaţii de merit în învăţământul preuniversitar, diplome şi medalii ale universităţii unde a lucrat şi ale instituţiilor de cultură din Arad. De asemenea, Senatul Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad a aplicat, în curtea interioară a Facultăţii de Ştiinţe Umanist-Creştine, o placă memorială din marmură albă, pe care a fost incizat textul:

IN MEMORIAM / ROZ ALEXANDRU / PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR / UNIVERSITATEA DE VEST / „VASILE GOLDIŞ” / DIN ARAD / MEMBRU FONDATOR / 1930 – 2008

Dezvelirea şi sfinţirea plăcii comemorative, s-a făcut în prezenţa PS Timotei Seviciu – episcopul Aradului, Aurel Ardelean – rectorul Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad, cadre didactice universitare, studenţi.