Anton Rațiu – Mit

Căsoaia, 1984, calcar de Viștea – Cluj 180 / 190 / 130 .

Opera artistică a lui Anton Rațiu (sculptor, n. 1955, Târnăveni, IAP Cluj-Napoca, 1980)  este dominată de bronzuri, sculptură de salon, pe gustul colecţionarilor. Nobleţea lucrărilor, este impusă prin savante restructurări ale spaţiilor mici pe care le mobilează. Participant la Simpozioanele naţionale de sculptură de la Măgura, Căsoaia, Iernut, cu expoziţii bine primite de public. Anton Rațiu este și autorul unor lucrări de mari dimensiuni, interesante proiecte pentru monumental.

Relieful din Căsoaia, întitula Mit prezintă un bărbat, căzut pe spate, în nefiinţă, cu braţele, simbol al forței, atârnând neputincioase într-un repaus total. Policele mâinii drepte acest important semn al puterii este și el aplecat, spre neputință. Lucrarea, încântător de echilibrată prin conturul înscris într-un cerc a cărui convexitate simetrică se domoleşte spre picioarele personajului  ce se pierd ideatic în masa amorfă a pietrei.