Așezământul monahal și școala sârbească

Curtea Bisericii Sfinții Petru și Pavel din Arad (Biserica Sârbească Centru) este bordată spre strada Dornei cu două clădiri. Una din ele servea de adăpost unor monahe, îngrijitoare ale bisericii, imobil care s-a păstrat în forma veche până în prezent. Cealaltă, aflată pe colţul străzii, a fost destinată învăţământului primar confesional, cu o sală de clasă şi locuinţă pentru învăţător. A fost una din primele două şcoli confesionale arădene înfiinţate în 1721 în care învăţau copiii ortodocşi ilirici (români şi sârbi). În 1729 este menţionat dascălul Petar Suvorov, care a îndeplinit această funcţie până în 1741, iar localul era considerat corespunzător.În 1898, vechea clădire a şcolii a fost demolată, pe locul ei fiind edificată. după planurile arh. Milan Tabacovici o nouă construcţie (sala de clasă şi locuinţă pentru învăţător), unitatea funcţionând până în 1964.În sala mare a Şcolii Sârbeşti, a avut loc adunarea de constituire a Organizaţiei Arădene a Slavilor Antifascişti (19 noiembrie 1944). În prezent, clădirea este folosită ca loc de întâlnire a enoriaşilor sârbi (zborniță).