Aurel Vlad

Urcă spre Soare Răsare

Căsoaia, 1985, Piatră de Viștea, 50/160/500 cm

În arta lui Aurel Vlad (sculptor, desenator, gravor, cadru didactic universitar, studii artistice IAP București, 1984) se regăseşte într-o intensă atmosferă de cercetare şi nelinişte, o dantescă trecere prin nebuloase tărâmuri ale spaimei şi căutărilor. A creat o lume ficţională, cu personaje monumentale, ori embleme tribale grupate în atitudini şi stări distincte care trimit, fără îndoială, la imaginarul bizantin. În 2015, participând la Bienala Internațională de pictură, grafică și sculptură din Arad, cu lucrarea intitulată : Dantescă – Veșnicii îndrăgostiți (lemn 60/20/20 cm), Aurel Vlad a fost distns cu Diploma de Onoare pentru creație artistică.

Deşi lucrarea din Căsoaia, intitulată Urcă spre Soare Răsare este organizată pe orizontală, constituie o imagine a ascensiunii sau coborârii. Scara se reazămă direct pe sol, care o susţine şi-i dă soliditate. Organizarea ritmată a sculpturii, nu oboseşte, deoarece, aceasta este întreruptă elegant, printr-o rupere a simetriei, care-i dă naturaleţe şi echilibru.