Aurelian Bolea

Fire sensibilă și om de onoare, Aurelian Bolea (n. 18 iunie 1940, comuna Sărățeni, județul Mureș)asigură prin sculptură, corespondenţe strânse, între morală şi sensibilitate artistică. Considerând că forma perfectă şi inepuizabilă a expresivităţii artistice, este anatomia corpului uman, a realizat o uimitoare varietate de nuduri şi modele feminine, imposibil de individualizat. A fost prezent cu regularitate în expoziţiile din ţară şi internaţionale, în tabere şi simpozioane unde a cultivat forme masive, lăsând lucrări valoroase. Prin Ministerul Culturii a primit burse de studii la Roma şi Perugia, fiind distins, cu numeroase premii pentru sculptură (foto 1,2,3).  În Căsoaia a realizat două lucrări monumentale:      

In Memoriam Păuliş

 1979, calcar de Podeni; 250/140/140

Este prezentat un nud feminin îngenuncheat, care degajă o copleşitoare stare de întristare, o făptură care găsește mângâiere în rugăciune și reculegere. În suferinţa ei imensă este încorporată  durerea adâncă a mamei căreia i s-a risipit fiul în carnagiul războiului (foto 4,5,6). Vechiul simbol arhetipal răzbate peste decenii,  în amintirea Păulişului (septembrie 1944) cu jertfele sale trecute azi în calendarul veşniciei[1].

Cavalerii apocalipsei

1983, Calcar de Viştea, 190/210/120.

Inspirat de Apocalipsă[2] care investește calul cu dimensiuni fantastice, Aurelian Bolea, i-a transpus plastic, în volume abia schiţate, pe solii Războiului, Foametei şi Ciumei, galopând cu gâturile întinse de efort, scoţând pe nări fum de puciosă într-o şarjă nimicitoare. Lucrarea lui Aurelian Bolea, degajă robusteţe, mişcarea fiind sugerată prin liniile curbate  ale contururilor cailor și celor trei personaje fantastic (foto 7).


[1] Păuliş, localitate, pe Valea Mureşului, unde în septembrie, 1944, au avut loc lupte grele între elevii Şcolii Militare din Radna şi trupele fasciste. În această Unitate militară artistul şi-a efectuat stagiul militar la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă.

[2] Gen literar, prezentat în Noul Testament, prin care se dezvăluie sfârşitul istoriei actuale şi instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu.