Biblioteca Publică Arădeană, la Centenar.

Biblioteca toamna prelucrat

Expoziție de carte, fotografii și documente.
Vernisaj: Luni, 21 octombrie, 2013, ora 17:00.


În urmă cu 100 de ani, la 25 octombrie 1913 are loc inaugurare Palatului Cultural din Arad. Această monumentală clădire, proiectată de ahitectul arădean Szantay Lajos, a adăpostit din acel an, pănă la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, trei instituţii de cultură: muzeul, filarmonica şi biblioteca oraşului.Biblioteca orăşenească a luat fiinţa prin strădaniile şi prin preluarea fondului de carte al Asociaţiunii Culturale Kölcsey.De la inaugurarea bibliotecii orăşeneşti arădene care număra, la vremea aceea aproximativ 1500 volume, aceasta s-a îmbogăţit de-a lungul timpului cu donaţii ale unor importante nume nobiliare şi culturale arădene ca: famiilor Orczy, Vásárhelyi și Atzél (sec.XVIII și XIX ), Francisc Vörös de Farad (sec.XVIII ), familia Mocioni (XIX-lea și începutul secolului al XX-lea ), Alexandru Dimitrie Xenopol , Coriolan Petranu, Iosif Moldovan, Czaran Gyula. Ioan Tomuţia, fondul Gheorghe Ciuhandu. Din 1989 au mai donat cărţi bibliotecii judeţene: Dana Dreucean, Dan Antoci, Felicia Lazăr, Gheorghe Țârcuș, Kara Gyozo, Iuliu Puticiu, Hans Zenner, Fondul Lupaș și alții. Astăzi biblioteca gestionează peste 500.000 de volume.

Cu prilejul aniversării unui secol de existenţă Biblioteca Judeţeană „Alexandru Dimitrie Xenopol” din Arad propune publicului o expoziţie centenară care va puncta prin cărţi, documente şi fotografii, momente importante în dezvoltarea sa istorică.

Expoziția noastră reuneşte 23 de vitrine cu aproximativ 180 de exponate.Printre acestea amintim doar câteva.Cărți care poartă ștampila Asociațiunii Kölcsey.,ca lucrarea lui Papay Pariz Ferenz, Dictionarium manuale Latino-Ungaricum et Ungarico Latinum, apărută la Löcse, 1708.Din donaţia lui Francisc Vörös de Farad s-a expus un incunabul din anul 1499. Din biblioteca familiei Mocioni sunt expuse: un caiet cu partituri ce poartă semnătura lui Franz Liszt, una dintre ele a fost interpretată de însuși autorul ei la o serată acasă la familia Mocioni, la Budapesta în 1881.Pe o pagină se află însemnarea lui Liszt vis -a- vis de acest eveniment. Se mai păstrează un caiet cu partituri și Cartea de aur a familiei Mocioni de la Căpâlnaș, din perioada 1882-1933

Din donaţia patronulul spiritual al bibliotecii Alexandru Dimitrie Xenopol, donaţie ce număra 2032 de volume şi care s-a săvârşit în anul 1921, veţi regăsi în expoziţie Istoria românilor din Dacia Traiană, lucrare apărută la Iași între 1888-1892, Adunarea de tractaturi a lui Dinicu Golescu, apărută la Buda în 1826 şi edițiile princeps ale unor lucrări literare și istorice românești apărute în secolul trecut cum ar fi: Noul Erotocrit a lui Anton Pann, Sibiu, 1837; Istoria românilor din Dacia Superioară, a lui Papiu Ilarian, apărută la Viena în 1852, prima ediție completă a lucrării lui Șincai, Hronicul românilor și a mai multor neamuri, Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul a lui Nicolae Bălcescu, apărută sub îngrijirea lui Alexandru Odobescu la București în 1877. Din Fondul „Coriolan Petranu” expunem lucrări deosebite cu semnătura autorilor. E vorba de Sextil Pușcariu, Istoria literaturii române ( cu dedicația autorului), Alexandru Naum , Istoria artei de la începutul creștinismului până în secolul al XIX-lea, Iași, 1937(cu dedicația autorului), sau lucrarea Dr. Richard Oertel, Francisco Goya, Leipzig, 1907(cu autograful autorului.).Din biblioteca fostului inspector școlar Iosif Moldovan, dintre cele 700 de volume aflate în posesia bibliotecii arădene, se regăsesc în vitrine câteva tipărituri arădene care oferă, totodată, și un bogat material pentru cei ce cercetează istoria învățământului românesc din părțile Aradului.

Expoziţia se va vernisa luni, 21 octombrie 2013, ora 17.00, la sala Clio a Complexului Muzeal Arad şi poate fi vizitată până în data de 10 noiembrie a.c.