Bustul lui Alexandru D. Xenopol (1847 – 1920)

Sculptură în ronde-bosse, bust; P-ţa George Enescu, în dreapta intrării în Palatul Cultural;

Bronz, travertin; Gheorghe Groza; 1929. 

Istoric, sociolog, economist şi filozof român, Alexandru D. Xenopol (1847-1920), s-a născut la Iaşi. Profesor de Istorie a Românilor la Universitatea din Iaşi , membru al Academiei Române, este autorul unei impresionante opere a istoriografiei româneşti. S-a impus și prin lucrări economice dezvoltând concepţia protecţionismului economic, menit să asigure crearea unei industrii naţionale şi a celorlalte compartimente ale producţiei şi serviciilor.

După moarte(1920),partea cea mai consistentă din voluminoasa sa bibliotecă a fost donată  Aradului. Drept urmare, la 12 mai 1921, la Palatul Cultural, a avut loc inaugurarea Bibliotecii A.D. Xenopol care cuprindea 2032 volume din cele 2203 donate, diferenţa de 171 cărţi de mai mică valoare fiind transferate unor şcoli din oraş. În fondul Xenopol, cum este cunoscut şi astăzi, se află cărţile cu autografe primite din partea unor personalităţi, carte veche românească şi de patrimoniu, alături de opera sa de căpătâi, în şase volume, adnotată şi adăugită personal.

În semn de recunoştinţă, în iulie 1921, s-a luat hotărârea de a eterniza în bronz, figura distinsului om de ştiinţă, soției sale Riria Xenopol conferindu-i-se Diploma de Cetăţean de Onoare a Aradului. 

O primă variantă a bustului, a fost realizată câţiva ani mai târziu de sculptorul Romul Ladea.  După vizionare Riria Xenopol, și-a exprimat părerea că lucrarea lui Romul Ladea nu satisface exigenţele necesare expunerii sale ca monument public, propunând ca acesta să fie aşezat în interior.

În urma concursului organizat de primărie lucrarea pentru realizarea busturilor lui A.D. Xenopol alături de cel al lui George Coşbuc, a fost încredințată lui Gheorghe Groza, fiul unui pietrar din Moneasa, partea arhitecturală fiind realizată de firma Iosif Menrath. Pe soclul de forma unui trunchi de piramidă suprapus peste un cub decorat lateral cu două bănci a fost marcat în relief numele:  A.D. XENOPOL / 1847 – 1920. 

În 1929 a avut loc festivitatea dezvelirii celor două busturi:  A.D. Xenopol şi G. Coşbuc, aşezate de o parte şi de alta a intrării principale a Palatului Cultural.

După serviciul religios, în cuvântul său, Episcopul Grigore Comşa al Aradului a atras atenţia, să nu se uite niciodată, fapta măreaţă a lui Xenopol, care a dăruit Aradului vasta sa bibliotecă. În prezent Biblioteca Județeană arădeană cu sediul pe strada Gheoghe Popa de Teiuş, a primit numele patronului său spiritual – A.D. Xenopol, iar bustul său sculptat de Romul Ladea se află î principalul hol al instituției.