Bustul lui Alexandru Gavra

Sculptuă în ronde – bosse, bust; Holul Casei Corpului Didactic, Alexandru Gavra, str. Mucius Scaevola, nr. 9; Ipsos; Autor Elena Cercel, 2001

După 1999, activitatea Casei Corpului Didactic, investită cu atribuțiile unui centru metodologic de informare și documentare pentru personalul didactic responsabil cu formarea continuă, a bibliotecarilor, documentariștilor și  informaticienilor din învățământul preuniversitar,  se desfășoară în clădirea de pe strada Mucius Scaevola nr. 9. Imobilul a fost  ridicat prin contribuția învățătorilor din perioada interbelică.  Patronul spiritual al instituției este Alexandru Gavra (1797 – 1884), personalitate marcantă a pedagogiei și culturii românești.

Profesor de matematici, pedagogie, geografie și director al Preparandiei arădene (1821-1884), Alexandru Gavra (1797 – 1884), a avut preocupări mai ales în domeniul pregătirii profesionale a viitorilor învățători, manifestând interes pentru reforme metodologice prin organizarea activităților practice. Ca absolvent al Academiei de Drepturi din Oradea, nu și-a limitat activitatea doar la munca didactică, dedicându-se cu pasiune cauzei promovării culturale a românilor. La ideea episcopului Samuil Vulcan din Oradea, a adnotat o bună parte din Cronica lui Gheorghe Șincai și a publicat un Lexicon de Conversație (până la litera C), considerat a fi prima încercare de enciclopedie română. De asemenea a militat pentru promovarea teatrului, răspândirea informațiilor pătrunse de spiritul epocii, atragerea femeilor în învățământ prin admiterea lor în Preparandie și altele..

În iunie 1937, Alexandru Gavra a fost comemorat de publicul arădean la Palatul Cultural, programul cuprinzând alături de evocarea prezentată de profesorul Eduard Găvănescu, un concert coral susținut de elevii Școlii Normale de Învățători, condus de Ioan Lipovan.

În 2001, bustul lui Alexandru Gavra, modelat în ipsos de Elena Cercel a fost donat de artistă Casei Corpului Didactic și așezat pe soclu în holul central al instituției.