Bustul lui Alexandru Mocioni

Alexandru Mocioni (1841-1909) a fost de departe cel mai ilustru vlăstar al acestei familii macedo-române stabilite în secolul al XVII-lea în Banat (foto 1). S-a năcut la 4 noiembrie 1841, la Pesta, unde a urmat și toate studiile, în 1865, la 24 ani dându-și doctoratul în drept şi întrând în Parlament, ca cel mai tânăr deputat român. În continuare, de numele său se leagă constituirea Partidului Naţional Român din Banat – Crișana (1869), Comitetul pentru înființarea Societății pentru un Fond de Teatru Român (1870), Banca Albina din Sibiu (1872), Asociația Națională Arădeană pentru Cultura poporului Român (1875) și altele.

O bună parte din timp a locuit și lucrat la conacul din Birchiș (județul Arad), ridicat pe Dealul Bughii, la marginea unei păduri. Mai mic decât reşedinţele din Căpâlnaş şi Bulci, clădirea cochetă prin cele trei turnuri inegale ca dimensiuni şi cu funcţiuni diferite avea aspectul unui castel medieval de epocă târzie (foto 2). Acolo, filosoful, omul politic şi compozitorul şi-a format  o vastă bibliotecă cu mii de volume, iar la pianul din sala de muzică a compus o parte din lucrările sale muzicale, dedicate în cea mai mare parte, mamei și fratelui său Eugen. În liniştea acestui imobil cu alură gotică, şi-a scris Alexandru Mocioni majoritatea lucrărilor filozofice, întreţinând în 1908, cu prof. F. Slavicki, cunoscuta polemică pe tema raportului între ştiinţă şi religie. Şi tot aici într-o cameră cu interior simplu, lipsit de fast, şi-a încheiat la 1 aprilie 1909 existenţa lumească, strălucitul vlăstar al celebrei familii. 

Din nefericire, doar o mică parte din scrierile sale s-au păstrat, doar cele publicate în epocă, mare parte a manuscriselor, documentelor, scrisorilor, întreaga arhivă precum şi biblioteca, mobilierul, obiectele de uz personal, fiind arse în octombrie 1919, când conacul a fost devastat şi incendiat de către un grup de săteni din Căpâlnaş.

 În 2009, la împlinirea, unui secol de la moarte, Centrul Cultural Județean, împreună cu Oficialitățile locale din Birchiș, l-au omagiat public printr-un simpozion însoțit de dezvelirea  bustului monumental al ilustrului personaj, creație al sculptorului arădean Mihai Păcurar urmat de o serbare populară.