Bustul lui Constantin Diaconovici Loga

Sculptură în ronde-bosse, bust; Colegiul Național Preparandia Dimitrie Țichindeal; Ipsos; Autor Elena Cercel, 2000

După patru ani de la înființare, în toamna anului 1816, conducerea preparandiei arădene a fost încredințată, după Dimitrie Țichindeal și Ion Mihuț, lui Constantin Diaconovici – Loga, titular al catedrei de pedagogie. Spiritul său înnoitor în abordarea problemelor educației se remarcă prin orientarea tineretului spre meserii, fără de care, corespunzător intereselor burgheziei române în ascensiune, nu putea fi realizat progresul cultural și economic al poporului. De asemenea, caracteristică activității sale didactice este scrierea de manuale alături de introducerea unor discipline noi, care să ducă la iluminarea tineretului. Preocupat de îndrumarea morală a acestuia, a orientat în acest sens conținutul tuturor cărților sale, ilustrându-le cu grijă cu exemple preluate din profilul moral al poporului nostru.

Astfel, în lucrarea: Chemare la tipărirea cărților românești și versuri pentru îndreptarea tinerilor apărută la Buda în 1821, C. Diaconovici Loga arăta că pe lângă cunoștințele dobândite în școală, tinerii trebuie învățați să se poarte cu înțelepciune și cu dreptate în viața socială.

Concepția lui C. Diaconovici – Loga despre caracterul educativ al învățământului se află cristalizată și în Ortografie sau dreapta scrisoare pentru îndreptarea scriitorilor limbii românești tipărită la Buda în 1818, unde privește formarea intelectuală și morală a tinerilor ca pe o acțiune subordonată unui scop și anume: perfecția lor trupească și sufletească.

Grija pentru o exprimare corectă îl determină să editeze în 1841 la Budapesta un manual de gramatică intitulat Epistolariul românesc care a umplut un gol adânc în școlile românești.

În semn de omagiu, adus personalității sale, bustul lui C. Diaconovici – Loga, modelat de Elena Cercel, a fost așezat alături de marii dascăli ai școlii românești în spațiul Colegiului Național Preparandia Dimitrie Țichindeal din Arad.