Bustul lui Nicolae Cajal

Sculptură ronde – bosse, bust ; Arad, Sinagoga Ortodoxă;  bronz;

autor Cătălin Munteanu; 2015

Pe spațiul verde din fața Sinagogii Ortodoxe, la 25 mai 2015, a fost dezvelit bustul din bronz al academicianului Nicolae Cajal (1919-2004), membru al Academiei Române (1990) și presedinte al Federației Comunităților evreești din Romania (1994-2004), Doctor Honoris Cauza al Universităților din Oradea, Cluj – Napoca, Timișoara, Iași și al Universității de Vest Vasile Goldiș Arad. Este primul medic român mare specialist în pediatrie, microbilogie și virusologie.

Festivitatea a avut loc în cadrul unui simpozin ştiinţific organizat de Universitatea se Vest Vasile Goldiş (UVVG) din Arad la Sinagoga Neologă din strada Tribunul Dobra nr. 10. Comunicările prezentate au fost consacrate acestui savant, fondatorul imunologiei moderne din România. Au participat Irina Sanda Marin-Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii, Aurel Ardelean preşedintele UVVG, Coralia Adina Cotoraci – rectorul UVVG, dr. Timotei Seviciu arhiepiscopul Aradului, Marius Grec, Liana Moş, cadre didactice universitare, și Ionel Schlesinger, preşedintele Comunităţii Evreilor din Arad.

Sculptura, creație a sculptorului portretist Cătălin Dragoș Munteanu, a fost așezată pe un soclu simplu, marcat pe fațadă cu simbolul medicinei, un toiag înconjurat de Șarpele lui Esculap și textul explicativ: NICOLAE / CAJAL / 1919 – 2004. În prezentarea imaginii, artistul nu s-a străduit să creeze o efigie care să fie impozantă, solemnă, ci una plastică, în care contribuția imaginației să fie mai mare decât a observației. El depășește hotărât asemănarea fizică, pentru a ne determina să găsim realitatea profundă, ardoarea și realele resurse ale robustului om de știință și cetățean. Întreaga, fina spiritualitate a medicului – savant, cu elanurile și oboseala sa, totul este prezent în acest cap din bronz ce se impune plastic prin vigoarea stilului său pur.