Bustul lui Nicolae Roșuț

Sculptură ronde – bosse, bust; Parterul Colegiului Național Preparandia Dimitrie Țichindeal; Gips; Autor, Elena Cercel, 2001.

Originar din Nădlac, Nicolae Roșuț (1933 – 1981), după încheierea studiilor liceale la Arad, a găsit în centrul academic din Cluj, mediul perfect de informare științifică din domeniul istoriei după care râvnea. După încheierea studiilor universitare, în 1961, s-a întors la Arad, ca profesor la Liceul Moise Nicoară, imprimând propriei activități, didactice un curs dinamic. Riguros în toate demersurile profesionale, Nicolae Roșuț a fost un perfecționist integrat prioritar în obținerea performanțelor școlare, dar ca formație spirituală era un umanist încrezător în rolul și valoarea instituțiilor culturale.

În 1979, procedând la evaluarea publică a propriei activități, Nicolae Roșuț s-a prezentat în fața comisiei de specialitate a Institutului Nicolae Iorga al Academiei Române pentru a-și susține lucrarea de doctorat. Teza cu titlul: Aradul în lupta pentru desăvârșirea statului unitar român, a deschis avalanșa de cercetări și studii ulterioare, care au dovedit cu argumente serioase că aici, în orașul nostru a fost pregătit actul politic de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918.

Ca director al Muzeului Județean și Rector al Universității Cultural – Științifice arădene, Nicolae Roșuț a fost o elită a intelectualității locale, contribuind prin scris, lecții, expoziții, conferințe și alte forme, la consolidarea rolului educației permanente în societate. Prin activitatea sa cercul cercetătorilor invitați la Arad, pentru schimb de informații  și întâlniri cu publicul s-a lărgit considerabil, amintind aici pe: Ion Zamfirescu,Vasile Netra, Dan Berindei, Hadrian Daicoviciu, Onisifor Ghibu, Al. Porțeanu și mulți alții.

Pe fondul afectiv de prețuire al valorilor culturii locale, la parterul Colegiului Național Preparandia Dimitrie Țichindeal a fost  organizată o galerie cu busturile făuritorilor de spiritualitate românească printre care se află și portretul profesorului Nicolae Roșuț,  modelat în 2001 de prof. Elena Cercel.