Bustul lui Nikolaus Schmidt (1874-1930)

Sculptură în ronde – bosse, bust ; Aradul Nou, Calea Timişorii nr. 29-31, în faţa Liceului Tehnologic Iuliu Moldovan (Palatul  Nopcea); Piatră artificială; Valeriu Brudaşcu; 1974.

Poet, scriitor, publicist, militant politic de stânga, Nikolaus Schmidt este scriitor de expresie germană, autor a numeroase poezii, piese de teatru, poeme cu conţinut filosofic, articole de presă, inspirate din viaţa muncitorilor. A semnat  și cu pseudonimele George Hakenschmid şi Klaus Hammerschmidt.

Autorul ciclului de poezii Cântecul celor asupriţi, (Lied der Unterdruckten) s-a născut la 25 septembrie 1874 pe strada Spartacus nr. 11 din  cartierul arădean Mureşel.  Nu şi-a ascuns niciodată originea modestă a unui om care a pornit în viaţă ca ucenic tâmplar, meserie mult răspândită pe atunci în Arad. În 1892, la vârsta de 18 ani, cu puţinii bani economisiţi din modestele sale câştiguri, a intreprins prima sa călătorie în Europa, o excursie care a avut însă urmări hotărâtoare în formarea sa intelectuală.

În scrierile sale se găsesc asemănări cu opera lui Madacs Imre şi Johann Wolfgang von Goethe, inspirându-se din viața săracă a muncitorilor, cu aspectele ei materiale şi sociale dureroase.  Moştenirea  literară a fost valorificată în 1969, când au fost editate câteva lucrări de sinteză privind viaţa şi opera sa.

Pe soclul din beton, alcătuit din suprapunerea unui paralelipiped peste un cub, pe o placă din lemn sunt înscrise prin incizie: Nikolaus Schmidt 1874-1930 / Scriitor german  / Schriftsteller.

Parcul, îngrijit, gazonat, cuprinde în apropiere exemplare de: Thuja occidentalis L, Robinia pseudaccacia L (salcâm), Malus sp. (măr decorativ), Acer negundo (arţar).