Bustul lui Petru Pipoș

Sculptură în ronde-boss; Piaţa George Enescu nr. 1;
Bronz; Marcel Olinescu; 1936

Remarcabilul pedagog arădean, Petru Pipoş (1859 – 1913), s-a născut la 29 august 1859, în Alba Iulia, din familia unui funcţionar de stat. A încheiat strălucite studii liceale şi universitare la Cluj (1876-1880), unde s-a dedicat aprofundării învăţământului matematic şi filosofic, astfel încât la 23 de ani a obţinut titlul de doctor în filosofie (1882). În 1881 a fost definitivat ca profesor de ştiinţe pedagogice, la Preparandia română din Arad, unde a activat timp de 32 de ani. Autor şi traducător de manuale şi literatură de specialitate folosite în toate şcolile normale, a îmbogăţit pedagogia românească cu o impunătoare şi respectată operă. Lucrările sale se disting prin claritatea, raţionalitatea şi exigenţa, pe care de altfel a imprimat-o întregii sale activităţi didactice. Iată câteva titluri din bogata sa operă ştiinţifică, care au apărut de-alungul anilor în mai multe ediţii: Metodica şcoalei poporale, Psihologia, Pedagogia, Didactica, Istoria pedagogiei, şi altele. S-a remarcat şi prin activitatea sa, în cadrul Reuniunii învăţătorilor arădeni, contribuind la perfecţionarea învăţătorilor din Banat şi Crişana, definind decisiv conceptul de pedagogie națională.

Apreciat de Titu Maiorescu şi chemat în România la o catedră universitară, a rămas în Arad, fidel responsabilităţilor asumate, privind perfecţionarea şcolii transilvănene.
În 1936, a fost dezvelit în fața Palatului Cultural bustul său modelat de sculptorul Marcel Olinescu, profesor la Liceul Comercial de Băieți și Școala Normală.
Membru fondator al Ateneului Popular, înfiinţat în 1932, Marcel Olinescu, a făcut parte din redacţia revistei Hotarul, a cărei ilustraţie a semnat-o şi unde a publicat articole de atitudine, poezii şi schiţe. În 1934, împreună cu Tiberiu Borneas, Tiberiu Dragoş şi elevul Miron Constantinescu a editat revista de artă, critică literară şi filozofie Duh, al cărui spirit a fost apoi preluat de gruparea Pro Arte. A practicat alături de sculptură, pictura în ulei, acuarela, gravura, lucrări care au fost expuse în expoziţia personală deschisă la Palatul cultural în anul 1935.
În perioada 1934-1937, a fost inspector în echipele sociale iniţiate de Dimitrie Gusti realizând cercetări la Şiria, Sâmbăteni şi Cuvejdia. Mai târziu, după plecarea sa din Arad, stabilindu-se în 1937 la Bucureşti. Fără îndoială, personalitatea sa puternică, entuziasmul şi talentul său a avut un rol de netăgăduit în mişcarea artistică arădeană.
Lucrarea, realizată în bronz, redă figura lui Petru Pipoş; un bărbat în puterea vârstei cu mustaţă şi faţa senină, înveşmântat în ţinuta sfârşitului de secol al XIX-lea, o haină bărbătească de ceremonie cu revere ce se răsfrâng larg peste piept. Gulerele înalte ale cămaşii îi acoperă gâtul aproape până la bărbie, scoţând în evidenţă eleganţa papionului. Fundamentul, din gresie, înalt de formă paralelipipedică, susţine soclul din granit simplu, terminat în partea superioară cu o cornişă decorativă În treimea superioară a acestuia este incizat Dr.P. Pipoş / 1859 –1913. Sub text a fost aplicată o ghirlandă vegetală, element decorativ care în anii din urmă a dispărut, lăsând doar urmele fixăriipe soclu. În partea dreaptă, inferioară, se află o altă inscripţie, şlefuită şi cuprinsă în chenar şi ghilimele şi care cuprinde citatul său preferat: Deliciul muncii şi aprobarea conştiinţei este răsplata cea mai preţioasă a omului modest. Dr. P. Pipoş. Pe sculptură, lateral este marcată semnătura autorului şi anul realizării : M. Olinescu 1933. Bustul modelat şi turnat în bronz de către Marcel Olinescu, a fost expus în preajma Palatului Cultural după trei ani, fiind cronologic primul monument aşezat pe aleea cu sculpturi ce mărgineşte prestigiosul aşezământ de cultură.