Bustul lui Vasile Popeangă (1920 – 2012)

Sculptură ronde-bosse; bust; piatră artificială;

curtea Colegiului Național Preparandia Dimitrie Țichindeal;

autor Mihai Păcurar, 2012.

Pe parcursul întregii sale activităţi, profesorul Vasile Popeangă şi-a valorificat aptitudinile de cercetător ştiinţific, dedicându-se unei vaste arii de cercetare din domeniul socio-pedagogiei finalizată prin editarea a peste 25 volume și mai mult de 150 articole periodice, cu o prezență activă la reuniuni de profil. În pricipal, acestea se referă la: organizarea învăţământului românesc din Transilvania, activitatea şcolară românească din părţile Aradului, viaţa religioasă din eparhia Aradului, cercetări pentru realizarea unor monografii dedicate lui Onisifor Ghibu, Roman Ciorogariu, Sever Bocu, Vasile Goldiş. Permanent informat, la zi, în literatura de specialitate, Vasile Popeangă impresiona prin prospeţimea sa intelectuală, prodigioasa-i memorie, logica discursului, capacitatea de analiză şi sinteză.

După 1989, obţinând titlul de profesor la Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, a fost decanul Colegiului Pedagogic pe durata a două mandate, după care a continuat să lucreze ca director al Bibliotecii centrale Universitare Tudor Arghezi, editând publicaţia Casa Cărţii. Iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică, angajarea lor în acte de creaţie şi transfer de informaţie, a fost un alt domeniu al activităţii sale, servind şi în felul acesta cu devotament şcoala.

Ca o recunoaştere a meritelor sale didactice şi cultural-ştiinţifice, i s-au acordat distincţii profesionale, mai relevante fiind cele de Profesor Emerit şi Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest Vasile Goldiş din Arad.

Bustul său a fost dezvelit în curtea prestigioasei instituții școlare pe care a condus-o mai mult de două decenii, în cadrul activităților culturale prilejuite de împlinirea a două secole de existență a învățământului pedagogic în părțile Aradului. Portretul creat de sculptorul Mihai Păcurar redă figura expresivă a lui Vasile Popeangă, eminent pedagog și om de cultură al Aradului.