Când vii – Vasile Man

Când vii


Când vii
în calea mea,
Tu ești ca o duminicā.
Urcām împreunā
treptele bucuriei
cu sfiala
unei rugāciuni.
Dorul,
cunoaște frumusețea
îmbrāțișārii!


Doar florile


Doar florile ating perfecțiunea
Și sufletul când plânge tāinuit
Nu poate fi în pārți ruptā lumina,
Oricât în adevār ai fi lovit.


Noi moștenim un soare ce-l purtām
Prin trecerea de fiecare zi
Și noua formă ce o dăm
Setei acestea de a ști,


Dar, mai presus de tot ce spun,
Eu mā cutremur la un gând:
De ce în suflet te adun
Când tu mā risipești,
pe rând.

Vasile Man