Capela Sfântului Florian

În capătul nordic al străzii Ceaikovschi se afla Capela Sfântului Florian, lăcaş de cult romano-catolic demolat în 1977, datorită stării avansate de uzură. Ctitorie a berarului Thomas Jung, clădirea barocă de dimensiuni modeste (10,60/15.70/5,90 m), a fost sfinţită în 1753 şi închinată Sfântului Florian sub al cărui nume era cunoscută de arădeni. Deasupra intrării inscripţia Oltalmazd Aradot (Apără Aradul), întărea ideea credinţei în puterile patronului bisericii. Deși dădea impresia unui tot unitar, atât în interior cât și în exterior, capela era de-o simplitate de-a dreptul săracă. Sprijinit pe grinzile şarpantei se înălţa turnul clopotniţă în secţiune pătrată cu astereala exterioară din scânduri cu şipci pe rosturi. Învelitoarea din tablă prezenta o formă bulbară de inspiraţie barocă.Sfântul Florian sărbătorit la 4 mai, este protectorul catolic ai celor aflați în pericol de foc şi apă, patron al pompierilor, hornarilor, fabricanţilor de bere, al dogarilor, olarilor, fierarilor, săpunarilor, ai celor arşi de foc, ameninţaţi de secetă, furtună și sterilitatea câmpurilor. Născut  pe teritoriul Austriei de azi, la Noricum oraș celtic din regiunea alpină a Salzburgului de azi, dintr-o familie de înalţi demnitari romani, Florian a avut parte de o educaţie aleasă. Respectând tradiţia acesteia a urmat cariera militară a imperiului roman şi guvernator al provinciei natale.  Deși în a doua jumătate a secolului al III-lea, devenind creştin a părăsit armata, în urma înăspririi atitudinii imperiului, promovată de Diocleţian, împotriva creştinilor, în anul 303 a fost arestat, torturat şi executat prin înecare, în râul Enss. Corpul a fost recuperat și îngropat la sud de Linz (Austria Superioară). Pe mormânt călugării augustini, păstrătorii relicvelor sale, au ridicat ulterior Aşezământul Sfântul Florian, cunoscut azi în întreaga lume.Cultul deosebit de puternic al sfântului Florian din comunităţile catolice bănăţene este ilustrat prin mulţimea de monumente şi ilustraţii consacrate martirului din epoca romană.

   Capela Sfântului Florian și Turnul de apă
    Capela Sfântul Florian ( 1975)
Capela Sfântului Florian ( machetă, Galeriile Turnul de Apă)
Capela Sfântului Florian înainte de demolare
  Locul unde a fost capela Sfântului Florian