Cartea „Cultură și civilizație medievală la Mureșul de Jos“ a ieșit de sub tipar, cu sprijinul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol“

Volumul „Cultură și civilizație medievală la Mureșul de Jos“ a văzut lumina tiparului sub egida  Institutului de Studii Banatice, Filiala Timișoara a  Academiei Române. Lucrarea este semnată de către prof.univ.dr. Ioan Hațegan, cercetător științific I, în cadrul forului mai sus amintit și face parte din Colecția „Studii și cercetări umaniste“, Seria – Istorie și studii culturale. „Informațiile cuprinse în text au fost redactate pe baza cercetării istorice, bazate pe documente și izvoare narative. Adresându-se unui public iubitor și cunoscător de istorie, ele s-au dorit o punere în temă asupra unei perioade istorice, a unei zone geografice, a oamenilor și faptelor lor. Mărturiile istorice, arheologice, numismatice dovedesc faptul că românii de pe valea inferioară a Mureșului, chiar și în condițiile create de migrația popoarelor și-au conservat nealterată ființa, limba și formele tipice de organizare social-politică. Ele s-au încadrat organic în spațiul etnic românesc și au evoluat în aceleași condiții, forme și tipare ca pe întreg cuprinsul teritoriului românesc“, spune dr. Ioan Hațegan în volumul de față. Volumul este important pentru că aduce o mulțime de informații și date inedite prin  cercetările arheologice sistematice, completate cu revalorificarea critică a celor documentare. Descoperirea de așezări umane precum cele de la: Ceala, Vladimirescu, Șega, Felnac, Zăbrani, Popin (lângă Pecica), Frumușeni, Șeitin, Hodoș-Bodrog, Lipova, Cladova, Bulci, Milova dovedesc o viață organizată, aflată într-un continuu proces de evoluție,lucrarea de față tratând primele trei sferturi ale mileniului trecut.  „Este vorba despre localitățile bănățene din județul Arad din zona definită ca Banatul Mureșan, abordată în perioada medievală. Unele dintre ele au existat încă din primul mileniu creștin, altele apărând ca efect al colonizării medievale sau premoderne. Este o lucrare monumentală a prof. univ. dr. Ioan Hațegan, cercetător științific I la Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu“ Timișoara, filială a Academiei Române. Lucrarea completează efortul nostru în descrierea monografiilor localităților din județul nostru. Este, dacă vreți, o monografie regională a părții  bănățene a localităților așezate pe malul Mureșului  între Lipova și Pecica“, afirmă dr. Doru Sinaci, directorul Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol“Arad. Mai amintim că tipărirea  volumului de față a fost finanțată de către instituția noastră.