Cartea lunii februarie

JOANNES DE BROMYARD: SUMMA PRAEDICANTIUM. Nürnberg, Anton Koberger, 1485

Acest incunabul (carte apărută în zorii tipografiei, în perioada 1455 – 1500), unicat în România, este o culegere de predici ale călugărului dominican englez, John Bromyard, activ în prima jumătate a secolului al XIV-lea. Cartea a fost tipărită în Germania la Nürnberg, în prestigiosul atelier al tipografului Anton Koberger. Datorită materialului bine structurat, volumul s-a bucurat de căutare fiind reeditat până în secolul XVII.  Filele voluminosului tom sunt tipărite cu caractere gotice pe două coloane, având și intervenții manuale prin frumoasele letrine (inițiale ornate) pictate.

Legătura tomului din piele pe tăblii de lemn, cu încuietori metalice frumos ornamentate
Letrina (litera de început) a fost realizată manual

La origine orfevru, Anton Koberger (circa 1445-1513) îşi transformă atelierul în tipografie şi imprimă prima sa carte în 1473. Datorită organizării sale eficiente, casa Koberger din Nürnberg a devenit în scurt timp extrem de cunoscută şi peste hotarele Germaniei. Îşi vindea cărţile prin depozitele proprii de la Veneţia, Milano, Paris, Lyon, Lisabona, Anvers, Cracovia şi Buda. În mai puţin de 10 ani de la deschiderea tipografiei, Anton Koberger a pus în funcţiune douăzeci şi patru de prese angajând peste o sută de tipografi, corectori, miniaturişti şi legători de carte. În cincizeci de ani de activitate au ieşit de sub teascurile atelierului Koberger peste 200 de titluri, majoritatea în limba latină, cu ilustrații şi de dimensiuni considerabile, trase în tiraje mari pentru acea vreme.  

Material realizat de Adriana Czibula, Secția Colecții Speciale