Casa cu păuni (Bd. Revoluției nr. 40)

Construită în 1902, după planurile arhitectului Köver Lajos, fațada imobilului de pe B-dul Revoluției nr. 40, atrage atenția nu doar prin echilibrul proporțiilor, dar și prin ornamentația sobră de mare efect.  Organizată în apartamente de locuit, cele trei nivele ale casei, sunt delimitate prin muluri orizontale sub forma unor  cornișe și brâie puternic profilate, marcate la etaj prin colonete adosate și un balcon pe console, cu balustradă și grilaj din fier forjat. La parter ornamentația este mai modestă, constând din bosaje lungi, paralele, întrerupte de ancadramentele ferestrelor și a porții pietonale, ale căror deschideri sunt marcate cu muluri fasonate în tor și arcuite. Etajul, în schimb are decorul bogat alcătuit din elemente mixte zoo și fitomorfe. Ornamentația  înfățișează deasupra fiecărei din cele cinci ferestre și ale ușii de la balcon, încadrată în trefla mulurii cilindrice, imaginea a trei păuni: unul în poziție verticală, cu coada în evantai, în mijlocul altor doi afrontați care ciugulesc, cu capetele plecate. În general simbolistica acestei păsări reprezintă îngâmfarea, dar înseamnă și o ipostază zoomorfă a Pomului Vieții. În iconografia creștină, păunul cu coada lăsată în jos, semnifică purtarea demnă și cuviincioasă. La români pana de păun este un atribut al colindelor, ca un continuator al figurii mitice a Păunașului Codrilor. Dincolo de simbolistică, reflexele și efectele luministice ale decorului sunt redate cu măiestrie și acuratețe, cu vervă  plastică de o substanțialitate și forță vizuală remarcabilă. Vegetația este sugerată printr-o broderie fină de ghirlande, vrejuri ondulate și ciorchini care atârnă între ferestre.  Friza de sub streașină, formată dintr-o succesiune de medalioane rotude și brâu ondulat întregește decorul fațadei. Aflată într-o stare avansată de degradare, clădirea a fost de curând restaurată prin intervenția profesionistă a arh. Ioana Anca Dochie, a sculptorilor Gelu Giritz și Dan Tolan, a firmei Carada Art SRL, condusă de ing. dipl. Sorin Ioan Tonț, remarcându-se prin imaginea ce o degajă, ca un mod de a crea durabil și de bun gust.