Cronologie arădeană – 6 septembrie

1803 – S-a născut Antonia Szogyeny (1803-1890), prin căsătorie – Bohuş, personalitate cunoscută, pentru acțiunile umanitare  inițiate după capitularea de la Şiria a trupelor republicii ungare (august 1849). În memoria ei Cercul comunal de citire a fondat o asociaţie pentru ridicarea unui monument, încredinţând  comanda sculptorilor Philipp Istvan şi Vass Gozo formaţi la şcoala artistică …
Continue reading Cronologie arădeană – 6 septembrie

Cronologie arădeană – 5 septembrie

1881 – S-a inaugurat tronsonul de cale ferată: Ineu – Sebiş de pe Valea Crișului Alb. Tot atunci, a fost efectuată ultima cursă a diligenţei zilnice pe traseul Arad – Buteni, înfiinţate în 1858. 1901- La consfătuirea din Timișoara, reprezentanții clubului din Arad al Partidului Național Român (PNR) au susținut strategia abandonării politicii de pasivism …
Continue reading Cronologie arădeană – 5 septembrie

Cronologie arădeană – 4 septembrie

1566 – Oastea otomană condusă de Pertaf Paşa, a atacat cetatea Ineului, care a fost cucerită după 23 zile de asediu. După capitulare, trupele transilvănene au reuşit cu greu să scape, retrăgându-se spre Beliu. După un secol de ocupaţie turcească, în 1660, călătorul Evlia Celebi vizitând Ineul şi Gyula a fost încântat de grădinile, trandafiriştile …
Continue reading Cronologie arădeană – 4 septembrie

Cronologie arădeană – 3 septembrie

1138 – Într-un act de danie al regelui Bella al II-lea al Ungariei, se menţionează documentar pentru prima dată, existenţa Şeitinului, sub numele de Sahtu, localitate cu o populaţie de 25 persoane. În document se prezintă numele oamenilor care transportau pe Mureș cu două nave, 4.000 bolovani de sare  din Transilvania, precum şi ai celor …
Continue reading Cronologie arădeană – 3 septembrie

Cronologie arădeană – 2 septembrie

1944 – Lângă Curtici, a fost împuşcat şeful Gestapoului din România, care intenţiona să treacă fraudulos frontiera, spre Ungaria. 1944 – A apărut primul număr al cotidianului Patriotul. Sub titlul Sistarea activităţii economice înseamnă trădare, ziarul arădean atrăgea atenţia că este datoria patriotică a tuturor intreprinderilor industriale şi prestări de servicii, a comercianţilor şi micilor …
Continue reading Cronologie arădeană – 2 septembrie

Cronologie arădeană – 1 septembrie

1724 – Protopopii şi preoţii bihoreni, au semnat în casa protopopului (protei) Ioan din Velenţa, cunoscutul manifest de supunere către Episcopul Sofronie Ravaniceanin al Aradului. Acest act constituie mărturia statorniciei în credinţa ortodoxă a bihorenilor. 1885 – S-a născut la Pecica Petre Ugliş – Delapecica (1885-1978), învăţător, folclorist, jurnalist şi monograf. Este apreciat în literatura …
Continue reading Cronologie arădeană – 1 septembrie