Cele trei muze (grații)

După tradiţie, muzele preluate din mitologia civilizaţiei antice greceşti sunt zeiţe surori, protectoare şi inspiratoare ale artelor. Ca fiice ale Mnemosinei (zeița Memoriei) cu Zeus, fără a avea, la început, atribuții precise, ele patronau toate formele de artă de atunci. Cântecul lor coral era condus de Apollo, care le acompania din liră, ritmându-le muzica şi dansurile. Mai târziu, în secolul al III-lea (î.Cr.), odată cu dezvoltarea gustului pentru alegorie, obligaţiile lor mitice au fost conturate, fiecare căpătând un rol individual, dar imprecis, asemenea nimfelor. Inițial au fost trei, apoi au alcătuit trei grupuri de câte trei, pentru corurile sacre. În sculptură sau pictură, ele pot fi identificate după inscripţii sau prin atributele pe pe care le poartă în mâini. Prin extensiune, azi muza denumeşte inspiraţia care oferă subiectele creaţiei artistice.

Tema cunosută sub numele de Cele Trei Grații (Muze) este celebră în istoria artelor, fiind tratată de numeroși artiști: Sandro Botticelli (1482-1487), Lucas Cranach cel Bătrân (1530), Peter Paul Rubens (1620-1924), Antonio Canova (1816) și alții.

În Arad, sculptural Muzele se află pe frontonul Palatului Cultural și în parcul din fața hotelului Continental Forum (fost Astoria)

PALATUL CULTURAL

Sculptură în relief; Palatul Cultural, frontonul clădirii; Rublecky Geza, 1913.

În 1901 Societatea Kolcsey din Arad a început demersurile pentru ridicarea unei clădiri reprezentative, în scop cultural complex: muzeu, bibliotecă, sală de concerte, galerie de artă. Planul a fost executat de arhitectul arădean Ludovic Szantay, dar din lipsă de fonduri, lucrările au stagnat până în 1910. Inaugurarea festivă, a avut loc la 25 octombrie 1913. În prezent, Palatul Cultural adăposteşte colecţiile Complexului Muzeal Arad şi Filarmonica de Stat.

Imobilul etalează o diversitate de stiluri. Faţada, neoclasică cu un turn masiv, este ornamentată cu un fronton susținut de coloane corintice. Holurile şi scările interioare sunt lucrate cu marmură roșie de Moneasa în stil secession. Sculptura alegorică aparține în întregime lui Rublecky Geza.

Frontonul triunghiular, împodobit cu denticuli este decorat sculptural cu un relief alegoric, o variantă a cunoscutei teme întitulate: Cele trei grații (muze). Personajele sunt prezentate static, liniar sub forma unor figuri întregi în relaxare, încadrându-se astfel în calmul geometric al arhitecturii.

PARCUL HOTELULUI CONTINENTAL FORUM

Ansamblu sculptural în ronde – bosse; 

Parcul din faţa Hotelului Continental; Travertin de Deva;

Autori: Geta Caragiu-Gheorghiţă, Alexandru Gheorghiţă, Iulia Oniţă; 1974

În 1974, la câțiva ani după inaugurarea Hotelului Astoria, azi Continental Forum, trei sculptori din Bucureşti: Georgeta Caragiu Gheorghiţă, Alexandru Gheorghiţă şi Iulia Oniţă, au cioplit în blocuri de travertin, trei din cele nouă muze consacrate de antici. Sunt prezentate alegoric, în manieră modernă: Terpsihora, protectoarea poeziei uşoare şi a dansului (Alexandu Gheorghiță), Euterpe, inspiratoarea muzicii (Geta Caragiu-Gheorghiţă) şi Erato, muza elegiei, a cântecelor de durere şi de jale (Iulia Oniță).

Sculpturile au fost aşezate pe fundamente din beton în parcul din faţa hotelului, în dreapta intrării. Sunt lucrări expresioniste de înalt nivel artistic, cu figuri supradimensionate, ale căror contururi geometrice se armonizează cu forma modernă a edificiului din fundal. De curând, spațiul a fost prelucrat peisagistic în armonie cu lucrările inspirat restaurate.