Colecții speciale

Program de funcţionare:  luni – vineri: 8 – 16

Bibliotecari: Adriana Czibula, Monika Tokacs-Mathe.

Secţia Colecţii speciale gestionează documentele rare cu valoare de patrimoniu apărute între anii 1481 – 1900 în limbile franceză, germană, latină, maghiară, greacă veche, engleză, poloneză, ebraică, italiană. Numărul total de documente este de peste 22.000 dintre care 23 de incunabule, 36 de hărţi şi atlase vechi, 20700 cărţi străine şi 632 de manuscrise şi cărţi româneşti, 820 cărți poștale . Domenii: beletristică, lingvistică, teorie literară şi artistică, filosofie, drept, religie, istorie, comerţ, medicină, chimie, fizică, matematică, astrologie, ştiinţe ale naturii, geografie, construcţii, arhitectură.

Consultarea Fondului de Patrimoniu se efectuează numai în condiţii speciale, cu aprobarea conducerii instituţiei și sub supraveghere.

Acţiuni: periodic, expoziţii de carte de patrimoniu