Comunicat de presă privind inițierea proiectului „Bibliografie școlară obligatorie și opțională – Citește pe bune!”

Biblioteca Judeţeană „ Alexandru D. Xenopol” Arad, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad, inițiază implementarea proiectului „Bibliografie școlară obligatorie și opțională – Citește pe bune!”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, ca resurse educative inițiale a formării competenței de lectură, asumând rolul de formatori și furnizori de informație utilă în contextul implicării proactive în generarea de conținut cultural pentru grupurile-țintă de utilizatori, în speță copiii școlari și preșcolari, elevii claselor gimnaziale și liceale, cadrele didactice din structura educațională, părinți, tutori și instituții de protecție a copilului ce oferă servicii educaționale.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, prin proiectul „Carte pe Bune”, pe baza informațiilor bibliografice furnizate de către partenerii proiectului, pune la dispoziția beneficiarilor, în speță copiilor școlari și preșcolari, elevii claselor gimnaziale și liceale, resursele bibliografice necesare în cadrul sistemului educațional, atât bibliografia școlară obligatorie, cât și cea opțională.

Obiectivele specifice includ formarea de competențe specifice procesului de lectură, identificarea şi partajarea de cunoştinţe teoretice în cadrul procesului de învățământ, dezvoltarea capacității de a înțelege și a asimila noțiunile, în speță combaterea analfabetismului funcțional, promovarea și educarea unor atitudini pozitive față de lectură, receptarea lecturii ca model de conduită intelectuală, precum și dezvoltarea unor abilități personalizate și de grup, a relaţiilor sociale între copii și adulți, respectiv schimburi de modele de bună practică între părinți – cadre didactice – elevi – bibliotecă, prin identificarea, stimularea și valorificarea abilităților de lectură conștientă;

Ne propunem ca aceste resurse bibliografice școlare să fie structurate și facil accesibile în cadrul unei pagini, accesibile la https://bibliotecaarad.ro/bibliografie-scolara/, manageriată și actualizată de către Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad. Resursele bibliografice școlare vor fi structurate conform nivelelor de învățământ, urmând schema logică educațională, învățământ primar (bibliografia școlară va fi axată pe clasele I-IV); învățământ gimnazial (bibliografia școlară va acoperi clasele V-VIII); învățământ liceal (bibliografia școlară include resurse bibliografice pentru clasele IX-XII). Proiectul își propune dezvoltarea unor secțiuni particularizate, în speță Evaluarea Națională (bibliografia școlară inclusă în examenul de Evaluare Națională), precum și Bacalaureat (bibliografia școlară inclusă în examenul de Bacalaureat).

Proiectul include și recomandările bibliografice orientative și opționale ale cadrelor didactice, actualizate în mod continuu, pe baza colaborării între Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” și Inspectoratul Școlar Județean Arad. De asemenea, Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad va identifica posibilități de digitalizare a autorilor incluși în cadrul Proiectului, fără a încălca drepturile de autor pentru situațiile implicite. De asemenea, link-ul va fi afișat în descrierea OPAC, putând fi accesat direct, în format PDF.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad va dezvolta și implementa pagina „Bibliografie școlară” pe principiul „OPEN ACCESS”, respectând la nivel de bibliografie, normele biblioteconomice și de descriere a unității bibliografice, prin extragerea datelor din Catalogul OPAC al instituției.

Pagina „Bibliografie școlară” poate fi consultată, accesând următorul link: https://bibliotecaarad.ro/bibliografie-scolara/