Lansarea proiectului „Bibliografie școlară obligatorie și opțională – Citește pe bune!”

Biblioteca Judeţeană „ Alexandru D. Xenopol” Arad, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad, lansează proiectul „Bibliografie școlară obligatorie și opțională – Citește pe bune!”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad. Produsul final al acestui proiect, accesibil la adresa https://bibliotecaarad.ro/bibliografie-scolara/, pune la dispoziția elevilor lista bibliografică a cărților extrase din manualele școlare și regăsite în colecțiile bibliotecii, ce sunt disponibile spre a fi împrumutate sau consultate. Biblioteca își asumă astfel rolul de formator și furnizor de informație în contextul implicării proactive în ceea ce privește educația și generarea de conținut cultural pentru grupurile-țintă de utilizatori: copiii școlari și preșcolari, elevii claselor gimnaziale și liceale, cadrele didactice din structura educațională, părinți, tutori și instituții de protecție a copilului ce oferă servicii educaționale. 

Prin proiectul „Bibliografie școlară obligatorie și opțională – Citește pe bune!”, Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, pe baza informațiilor bibliografice furnizate de către cadrele didactice partenere, pune la dispoziția beneficiarilor, resursele bibliografice necesare în cadrul sistemului educațional, atât bibliografia școlară obligatorie, cât și cea opțională, în mediul virtual, prin accesarea paginii: https://bibliotecaarad.ro/bibliografie-scolara/. Obiectivele proiectului includ formarea de competențe specifice procesului de lectură, identificarea şi partajarea de cunoştinţe teoretice în cadrul procesului de învățământ, dezvoltarea capacității de a înțelege și a asimila noțiunile, combaterea analfabetismului funcțional, promovarea și educarea unor atitudini pozitive față de lectură, receptarea lecturii ca model de conduită intelectuală, dezvoltarea  unor abilități personalizate și de grup, respectiv modele de bună practică, prin identificarea, stimularea și valorificarea abilităților de lectură conștientă.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad dezvoltă și implementează pagina „Bibliografie școlară” pe principiul „Open Access”, respectând la nivel de bibliografie, normele biblioteconomice și de descriere a unității bibliografice, prin extragerea datelor din Catalogul TINREAD. Pe baza colaborării între Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad și Inspectoratul Școlar Județean Arad, resurse bibliografice școlare, actualizate în mod continuu și facil accesibile, includ și recomandările bibliografice orientative și opționale ale cadrelor didactice, fiind dezvoltate și secțiuni particularizate, cu referire la bibliografia necesară în cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare, Evaluare Națională și Bacalaureat. De asemenea, Biblioteca Judeţeană „Alexandru D. Xenopol” Arad identifică posibilitățile de digitalizare a autorilor incluși în cadrul Proiectului, fie prin obținerea acordului de publicare online de la autor, fie prin identificarea operelor trecute în domeniul public.

Pagina „Bibliografie școlară” poate fi consultată, accesând următorul link: https://bibliotecaarad.ro/bibliografie-scolara/

Lansarea proiectului „Bibliografie școlară obligatorie și opțională – Citește pe bune!” va avea loc luni, 7 iunie 2021, începând cu ora 11:00, în Grădina de Lectură a Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” Arad.