Constantin Șevțov (1957 – 2012)

FAMILIA

Căsoaia, 1985, Piatră de Viștea 230 / 210 / 200

Sculptor și  desenator,  artist subtil încărcat de umor, Constantin Șevțov (n. 1957, Tg. Cărbunești, jud. Gorj, studii artistice IAP București), s-a simțit mai puțin atras de arta monumentaslă practicată în Simpozioane, concentrându-se mai mult asupra lucrărilor  de atelier, asupra bronzurilor, cu virtuți expresive și simbolice de factură postmodernistă. Compoziţiile sale inspirate din lumea medievală şi a satului românesc, aduc noutăţi în planul ideilor rezolvate plastic, prin introducerea unei severe conştiinţe artizanale, într-o tonalitate proprie.

În 1985, la Căsoaia, folosind concepția și metodele sculptorilor romanici, în lucrarea  întituată Familia, ce pare o metopă coborâtă de pe o biserică medievală, Constantin Şevţov, şi-a plasat personajele în carcase pătrate sau dreptunghiulare, aparent, izolate unele de altele. Este o modalitate arhitecturală de interpretare geometrică a spaţiului într-o dependenţă totală faţă de lumină.