Cronologie arădeaană – 1 februarie

1774 – A fost înfiinţată Şcoala din Felnac, învăţătura constând din cunoaşterea literelor, compunerea cuvintelor şi stăpânirea operaţiilor aritmetice.

1785 –  A fost încarcerat în temnița cetății din Alba Iulia,  George Crișan cel de al treilea Căpitan al Revoluției lui Horia. A fost prins în 30 ianuarie 1784, într-o casă din comuna Mogoșu, cu ajutorul unor țărani din Șaza Lupșa, conduși de Popa Moise (Chiorul) din Cărpiniș. A fost escortat de 50 soldați și 10 husari sub comanda locotenentului Neustadter. În 13 februarie s-a sinucis  în temniță, spânzurându-se cu nojițele (legăturile din piele) de la opinci.

1869 –  A apărut primul număr al foii literare bisericești Speranţa, organul Societății de lectură a teologilor români din Arad, considerată drept prima gazetă periodică din oraș tipărită în limba română.  Deși era excelent redactată iar aria  tematică era diversă cuprinzând istorie ecleziastă, probleme școlare, culturale, lingvistice, viața bisericească, politică, cu accent pe luptele naționale ale românilor, la sfârșitul anului publicația a fost sistată din lipsă de abonați. A reapărut în ianuarie 1871, cu ajutorul lui Gheorghe Dogaru, sub conducerea redacțională a clericilor: Gherasim Sârb și Mihai Sturza, care au atras colaboratori valoroși: Ioan Slavici; Ioan Popovici Desseanu, Iulian Grozescu, Vincențiu Mangra, Teodor Pelle și alții. Revista a beneficiat de aprecieri elogioase din partea lui Mihai Eminescu, George Barițiu, Andrei Șaguna, care recomanda întregului cler ortodox, ca să țină foaia aceasta, iar cărturarii noștri să se prenumere la ea. Revista a publicat în detaliu, propunerile lui Popovici Desseanu din 1871, pentru înființarea la Arad a unui institut de învățământ superior care să cuprindă facultățile de drept, filosofie și politehnică.

Ioan Popovici Desseanu

1877 – A fost inaugurat traseul de cale ferată  Arad – Sântana – Pâncota, fiind astfel deschis drumul spre Valea Crișului Alb (Țara Zărandului).

1907 – S-a născut la Buhani (Dezna), Sever Ageu (d. Arad, 1990), compozitor, dirijor și animator cultural, profesor la Liceul Moise Nicoară din Arad. Din 1940 Sever Ageu a condus Conservatorul Municipal de Muzică și orchestra simfonică a Uzinei de Vagoane, bucurându-se de sprijinul și aprecierea lui Emil Monția. Activitatea de compozitor cuprinde mai multe lucrări, mai cunoscute fiind vodevilul Harța, Răzeșul de Vasile Alexandri, Suita de dansuri populare pentru orchestră, piesa pentru vioară și pian Flori de mai, Liturghia pentru cor mixt și bărbătesc, numeroase piese corale și lieduri.