Cronologie arădeană – 1 Decembrie

1822 – În Arad, s-a deschis Şcoala clericească (Institutul teologic), cu o durată de studii de doi ani.

1918 – La ora 10, în sala de festivităţi a cazinoului din cetatea Alba-Iulia, dr. Ştefan Cicio-Pop, preşedintele Consiliului naţional român central, a deschis Marea Adunare constituantă a românilor din Transilvania, Banat şi părţile ungurene. În cuvântul său, printre altele Ştefan C. Pop a spus: „Noi, care am fost puşi de lumea noastră în fruntea afacerilor naţionale, am aflat momentul pentru a anunţa (…), că noi preluăm imperiul (adminisraţia n.n.) peste toate ţinuturile locuite de românii din Transilvania şi Banat. Credem că ceea ce am făcut, bine am făcut (…) A spune mai mult, voi reprezentanţii poporului sunteţi chemaţi”. În acest timp, clopotele din toate satele româneşti vesteau că la Alba Iulia, se luau hotărâri importante pentru naţiune.  

1938 – La festivităţile organizate de Prefectură cu prilejul aniversării a două decenii de la săvârşirea Unirii, au participat peste 10.000 de invitaţi din întregul judeţ. Cu acest prilej, au fost dezvelite în faţa Palatului Cultural, busturile lui Gheorghe Popa de Teiuş (primul prefect român al Aradului), Mircea V. Stănescu (avocat, preot, fondator al Asociaţiei Culturale a Muncitorilor şi Meseriaşilor Arădeni Progresul), Ioan Russu Şirianu (ziarist, scriitor, om politic).

1946 – Deschiderea Parlamentului ales la 19 noiembrie, s-a făcut prin citirea de Regele Mihai a Mesajului Tronului, prin cuvintele:“Sunt fericit să mă găsesc în mijlocul reprezentanţilor ţării, întruniţi astăzi pentru întâia oară, după o îndelungată întrerupere a vieţii parlamentare(…) Încredinţat că Guvernul meu (condus de dr. Petru Groza n.n.), va găsi dragostea domniilor voastre pentru ţară tot sprijinul necesar, vă urez muncă rodnică şi invoc binecuvântarea Celui Atotputernic asupra domniilor voastre”.

Cu o zi înainte, printr-o Rezoluţie alegerile au fost contestate de  Partidul Naţional Ţărănesc (PNŢ) ca fiind nule şi neavenite, fiind viciate prin intimidare, teroare, furt şi falsificare a voturilor. În Camera Deputaţilor al cărui preşedinte a fost ales scriitorul Mihail Sadoveanu a fost prezentat comunicatul PNŢ prin care se făcea cunoscută neparticiparea la lucrările Parlamentului a deputaţilor naţional-ţărănişti.

1990 –  Corespunzător Legii nr. 10 din 31 iulie, s-a  sărbătorit la această dată, pentru prima oară, Ziua Națională a României.

1994 – Printr-un Ordin al Ministerului de Interne, s-a înfiinţat la Sebiş, Compania de pompiei, iar la Gurahonţ, Pichetul (de pompieri).

2004 – Au fost sfinţite clopotele noii Catedrale arădene cu hramul Sfânta Treime.