Cronologie arădeană – 1 iunie

1934 – S-a născut la Arad, Marta Ingrid Leopold, pictor din diaspora românească, deţinător al titlului de Cavaler al Ordinului Literar, Artistic, Ştiinţific şi Social (Paris 1989) şi al Medaliei de Aur, la cel de al 27-lea Concurs organizat de Academia Internaţională a Luteţiei din Paris.

1835 – Este datat cel mai vechi text dramatic în limba română din părţile Aradului întitulat Jârtfa lui Avram, semnat de Sebastian Tabacovici.

1936 – A vut loc solemnitatea dezvelirii în faţa Palatului Cultural a bustului prof. Petru Pipoş (1859 – 1913), operă a sculptorului Marcel Olinescu. Pedagog remarcabil Petru Pipoş a fost definitivat în 1881 ca profesor la Preparandia română din Arad, unde a activat timp de 32 de ani. Autor şi traducător de manuale şi literatură de specialitate, folosite în toate şcolile normale, a îmbogăţit pedagogia românească cu o impunătoare şi respectată operă. Lucrările sale se disting prin claritatea, raţionalitatea şi exigenţa, pe care de altfel a imprimat-o întregii sale activităţi didactice. Prin ele şi prin activitatea sa, în cadrul Reuniunii învăţătorilor arădeni, profesorul Petru Pipoş, a contribuit decisiv la definirea conceptului de pedagogie naţională, la perfecţionarea învăţătorilor din Banat şi Crişana. Apreciat de Titu Maiorescu şi chemat în România la o catedră universitară, a rămas în Arad, fidel responsabilităţilor asumate, privind perfecţionarea Şcolii transilvănene.

Programul manifestărilor culturale prilejuite de dezvelirea bustului au cuprins, la Palatul Cultural, alături de conferinţă, un concurs coral, la care au fost prezenţi foştii săi colegi şi elevi, învăţători, toţi cei care au cunoscut şi apreciat activitatea harnicului profesor. Sculptura în bronz, redă figura lui Petru Pipoş, un bărbat în puterea vârstei cu faţa senină. Este înveşmântat în ţinuta sfârşitului de secol al XIX-lea, o haină bărbătească de ceremonie, ale cărei revere se răsfrâng larg peste piept. Gulerele înalte ale cămaşii îi acoperă gâtul aproape până la bărbie, scoţând în evidenţă eleganţa papionului. Fundamentul, din gresie, înalt de formă paralelipipedică, susţine soclul din granit simplu, terminat în partea superioară cu o cornişă decorativă. În treimea superioară a acestuia este incizat Dr.P. Pipoş / 1859 –1913. Sub text a fost aplicată o ghirlandă vegetală, element decorativ care în anii din urmă a dispărut, lăsând doar urmele fixării pe soclu. În partea dreaptă, inferioară, se află o altă inscripţie, care cuprinde citatul său preferat: „Deliciul muncii şi aprobarea conştiinţei este răsplata cea mai preţioasă a omului modest“. Dr. P. Pipoş. Pe sculptură, lateral este marcată semnătura autorului şi anul realizării: M. Olinescu 1933.

Petru Pipoș (1859 – 1913)

Bustul lui Petru Pipoș (sculptor Marcel Olinescu)

autor: Horia Truță