Cronologie arădeană – 10 decembrie

1788 – Prin constrângerea nobilimii domeniului cameral Bulci, au fost încheiate contractele pentru salarizarea învăţătorilor şi înfiinţate şcoli confesionale ortodoxe  în Chelmac şi Lalaşinţ. Fiind o problemă de stat, în contracte se mai prevedea ca proprietatea domnească, să acorde învăţătorului anumite venituri suplimentare, care să-l stimuleze în activitatea sa.

1865 – A fost convocată în prima şedinţă Dieta Ungariei din Pesta, cu participarea a 38 deputaţi români, printre care: Vincenţiu Babeş, Sigismund Borlea, Emanoil Gojdu, Iosif Hodoşiu, Dumitru Ionescu, Andrei Mocioni, Anton Mocioni, George Mocioni, Alexandru Mocioni, Ioan Popovici Desseanu, Florian Varga.

1911 – A avut loc sfinţirea noii biserici din Apateu, ridicată sub păstorirea preotului Atanasie Popovici (1893-1912),  numită datorită dimensiunilor sale impresionante şi Catedrala Regiunii Crişana.

1931 – Departamentul Aviaţiei Civile, din Bucureşti, prin maiorul Sturdza, a preluat provizoriu, de la garnizoana militară arădeană, o suprafaţă de 47 ha, una din clădiri şi hangarul metalic, aparţinând Pavilioanelor Aviaţiei din Gai, în scopul amenajării unui aerodrom comercial.

1932 – S-a născut la Sânleani, Nicolae Otto Kruch (1932 – 1995), sculptor şi desenator, absolvent al Institutului de Arte Frumoase din Cluj. Opera sa cuprinde desene, portrete, sculptură în lemn.

1934 În sala festivă a Cooperativei de Credit a Industriilor din Arad, în prezenţa a 48 membri fondatori, a avut loc şedinţa de constituire a Societăţii Căsoaia. Căminul turiştilor arădani SA Staţiune climaterică. Primul preşedinte al organizaţiei, a fost comerciantul Iosif Muszay, iar director executiv Isaia Lany. Deviza membrilor a fost ilustrată prin cuvintele:iubirea, cinstea şi onoarea publică. Prin cumpărarea şi amenajarea cu tot confortul modern a unei case de adăpost în Munţii Zărandului, la 16 iunie 1935, a fost inaugurată Cabana Căsoaia.

Acție Căsoaia, 1935

Cabana Căsoaia, 1950

1941 – Prefectura a ordonat primăriilor din judeţul Arad, ca prestaţii de muncă în folos obştesc, până în luna mai 1942, să împrejmuiască toate cimitirele, săpând şanţuri la marginea lor şi plantând pomi. Învăţătorii satelor, împreună cu elevii urmau să le toaleteze.

1998 –  A avut loc în Arad, vernisajul expoziţiei personale de sculptură a arădeanului Ovidiu Maitec, catalogată de media românească drept Evenimentul cultural al anului.