Cronologie arădeană – 11 februarie

1872 – S-a născut la Arad, Karoly Falludi (1872-1974), actor la Teatrul Municipal din Arad, constructorul unui aparat de zbor biplan. Cu aeroplanul proiectat și construit cu mijloace financiare modeste, a efectuat la 15 iunie 1909 primul zbor în Arad, realizând ulterior mai multe demonstrații în Ungaria.

Aeroplanul lui Faludy Karoly (Arad, 1910)

1877 – Sub conducerea lui Vasile Mangra (1850-1918), profesor la Institutul Teologic și viitor mitropolit al Transilvaniei (1916), a apărut primul număr din publicaţia Biserica şi Şcoala, foaie bisericească, şcolastică, literară şi economică, cu o existenţă neîntreruptă timp de opt decenii. Apariţia revistei a fost motivată de episcopul Ioan Meţianu, printr-o scrisoare adresată protopopilor, ca fiind destinată luminării clerului şi învăţătorilor. Redactorul Vasile Mangra, excluzând înserarea în revistă a unor materiale militante, politice, a inaugurat, o linie clară de apărare a aşezămintelor culturale şi bisericeşti naţionale.

Vasile MangraFoaia bisericească, școlastică, literară și economică Biserica și Școala

1949 – A fost emisă, sub semnătura prefectului Petru Belle, Ordonanța  privind mobilizarea populației întregului județ în vederea pregătirii și executării campaniei de însămânțări de primăvară. Se prevedea în detaliu Planul de lucru, care cuprindea dispoziții privind repartizarea pe gospodării a programelor de cultură, repararea și punerea în stare de funcționare a întregului inventar agricol, aprovizionarea cu semințe verificate, tratate și curățate de impurități, punerea în funcțiune a răsadnițelor etc. În final, se atrăgea atenția că toți contravenienții la Ordonanță, se considerau infractori la legea sabotajului economic și sabotori, iar organele de stat care vor înlesni sustragerea agricultorilor de la aceste obligațiuni, erau pasibili de aspre pedepse penale.

1951 – S-a născut Nicandru Cuţaru, preot ortodox în parohiile din Nadăș (1972-1977), Măderat (1977-1984), iar din 7 octombrie 1984 în cartierul Gai. Încă de la instalare și investirea prin sfânta taină a hirotoniei, preotul Nicandru Cuțaru, și-a îndeplinit cu har obligațiile preoțești, pastorale și administrative fiind credincios înaltei misiuni asumate. La mulți ani părinte!

Preotul Nicandru Cuțaru parohul ortodox al Gaiului

1972 – La manifestările festive consacrate împlinirii a 80 de ani de existenţă a Intreprinderii de Vagoane, a participat Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român. Cu acest prilej Uzina a fost distinsă cu Ordinul Muncii clasa I. Tot atunci, au mai fost înmânate trei titluri de Eroi ai Muncii Socialiste şi mai multe distincţii, unor muncitori, ingineri şi tehnicieni. La Arad, se fabricau atunci, peste 50 tipuri de vagoane de marfă (platforme, basculante, siderurgice, frigorifice, cisterne, agabaritice pe 20 de osii etc) şi vagoane- clasă (călători, metrou, postal, încălzitor, bar ş.a).

Nicolae Ceaușescu la Adunarea festivă de la Uzinele de Vagoane