Cronologie arădeană – 11 mai

1529 – Sosirea la Lipova a unui emisar al domnitorului Petru Rareş, cu misiunea diplomatică, de a prezenta regelui Ioan Zapolya al Ungariei, pretenţiile voievodului moldovean asupra Cetăţii de Baltă şi Ciceului, împreună cu vastele lor domenii.

1870 – La a X-a şedinţă a Sinodului eparhial arădean, deputatul Ioan Popovici Desseanu, a propus pentru prima dată înfiinţarea unei Universităţi în Arad, adică o Şcoala Mare Eparhială, care să cuprindă gimnaziul, preparandia (şcoala de învăţători), teologia, facultăţile academice de drept şi filozofie, şcolile reale şi politehnice. Avocat, inspector şcolar şi parlamentar, militant pentru drepturile poporului român, Ioan Popovici – Desseanu (n. 1831, Bichiş- Ungaria), între altele, a activat în Asociaţia Naţională Arădeană pentru Cultivarea Poporului Român elaborând împreună cu Iosif Vulcan, ideea unui teatru românesc în Transilvania. În acest scop a fost instituit şi un fond. Proiectul său denumit Şcoala Mare Română Eparhială Greco-Orientală din Arad, promovat în 1870, este primul plan de înfiinţare în acest oraş, al unei universităţi româneşti cu patru facultăţi. În casa lui se presupune că s-a întâlnit pentru prima dată, Iosif Vulcan cu Mihai Eminescu în 1868, cu prilejul unui turneu de teatru.

Ioan Popovici Desseanu

1946 – A fost publicată sub semnătura lui Ioan Pălincaş, primarul Aradului, Ordonanţa prin care se atrage atenţia proprietarilor şi îngrijitorilor de case, obligaţia de a mătura şi curăţa trotuarul, până la ora 6 dimineaţa. În acelaşi timp, administraţia invita populaţia oraşului, să răspundă în cel mai scurt la semnalul clopoţelului vehicolelor serviciului de salubritate, pentru a aduce în stradă lăzile cu gunoaie menajere.