Cronologie arădeană – 11 noiembrie

1911 – A fost întocmit procesul-verbal de recepţie a podului metalic spre Aradul Nou, numit Gyula Karoly, (azi Traian). Construit la Reşiţa, în Fabrica de Poduri – Kaiserliche und Konigliche Privilergierte Osterreichische Staatseisenbahngesellschafft – St. E.G. după proiectul ing. Robert Tooth (1857-1913), lucrarea a fost una de referinţă pentru perioada respectivă.  Printre proiectanţi era şi arădeanul Pichler Ferenc, inventatorul sobei economice din fier, autor al unor proiecte de poduri peste Tamisa şi Dunăre (Budapesta). Părţile metalice au fost ansamblate prin folosirea a 1,5 milioane nituri, cu o lungime de 176 m, sprijinite pe două picioare, un carosabil de 8,2 m lăţime şi câte un trotuar pe fiecare parte de 1,5 m. Proba de rezistenţă şi încărcare s-a făcut în prezenţa  publicului, administraţiei locale și a oaspeţilor din Budapesta şi Reşiţa.  Podul a fost aruncat în aer în septembrie 1944, de trupele maghiare în retragere şi refăcut în 1945-1946. În aprilie 2008, o parte din suprastructura sa a fost ridicată cu câţiva centimetri, după ce liniile de tramvai au fost scoase. Alte operaţiuni au avut loc în 2011 cu asistenţa tenică şi supervizare, de către SC Bring Consult SRL, proiectul fiind executat de Romair Consulting LTD Bucureşti. Lucrările au mai cuprins: reabilitarea întregii suprastructuri metalice, refacerea ornamentelor de pe portal, a stâlpilor şi corpurilor de iluminat, a căilor de rulare pentru autovehicole şi linia de tramvai.

Schița Podului Împăratul Traian
Podul Împăratul Traian
Podul Împăratul Traian – Lucrări de refacere a podului (1946)
Podul Traian în prezent

1927 – S-a născut la Bujor – Galaţi, Gina Hagiu, pictor, om de cultură, organizatoare a Muzeului de artă Eugen Popa din Săvârşin. Prin actul de donaţie întocmit în 1988 casa părintească renovată a soţului său pictorul Eugen Popa (1919-1996) şi o semnificativă colecţie de artă completată cu piese etnografice, a intrat în proprietatea domeniului public cu statut de casă memorială. Imobilul păstrează elementele principale ale unei locuinţe, unde se regăsesc: salonul mobilat cu piese în stil florentin, atelierul artistului, o mică cameră amenajată cu piese etnografice şi o încăpere cu obiecte istorice. Lucrările de artă, în cea mai mare parte pictură, expuse în atelier şi salon au fost realizate de Eugen Popa în intervalul 1940-1980.

Gina Hagiu, vorbind la inaugurarea Muzeului din Săvârșin (1988). În plan secund: Horia Truță, Horia Flămând, Iosif Dohangie, Pascu Hurezan, Florin Lucaci, Horia Medeleanu.Inaugurarea Muzeului din Săvârșin (1988). În imagine: Eugen Popa, sculptorii Gheorghe Adoc și Mihai Buculei
  •  1942 – S-a născut la Timişoara, Pavel Alaszu (1942-1995), profesor, pictor al griurilor care face parte din categoria artiştilor preocupaţi de lumea interioară, a emoţiilor şi trăirilor. Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din Timişoara (1968), cu studii postuniversitare de Management Educaţional (Bucureşti), Pavel Alaszu, a trecut prin funcţii administrative ca mentor al amatorilor dornici de afirmare.

A lăsat o operă neterminată, stingându-se brutal, în plină activitate creatoare la vârsta de 53 de ani. Presentimentul morţii, a dat frâu liber temperamentului exploziv, lucrările devenind mai cerebrale, iar simbolul evident. A lăsat imaginea unui bun prieten, iar pentru eternitate o zestre spirituală plină de originalitate. O stradă în Arad, îi poartă numele.

Pictorul Pavel Alaszu

Pavel Alaszu – Pere, pictură în ulei pe placaj, 55/45 cm, 1994