Cronologie arădeană – 12 aprilie

1834 – A fost semnată de împăratul Francisc I, Diploma de eliberare economică a Aradului concomitent cu acordarea Titlului de Oraş Liber Regesc. Timpul necesar pentru transcrierea documentului pe pergament şi pictarea stemei oraşului au amânat aducerea şi predarea solemnă a Actului sigilar, împreună cu cornul decorativ din fildeş. Festivităţile, Sărbătorilor Aradului, au fost organizate în perioada 17-28 august 1834.

Actul sigilar și Cornul decorativ

1866 – Andrei Mocioni (1812-1880), jurist şi om politic născut la Budapesta, militant de seamă pentru drepturile politice ale românilor din Banat şi Transilvania, senator imperial la Viena, a fost numit membru fondator al Societăţii Literare Române, precursoarea Societăţii Academice (1867), respectiv Academia Română (1879).

Andrei Mocioni (1812 – 1880)

1902 – Sub titlul D’ale învăţătorilor, corespondentul Romul Luţai din Tornea (Turnu), se confesa în cotidianul arădean Tribuna, despre nenumăratele necazuri din şcolile româneşti. Cei mai mulţi, scria învățătorul Romul Luţai, avem câte o şcoală necorespunzătoare, cu sala de învăţământ nesănătoasă şi mulţi elevi de instruit. Dar când e vorba de salar, pe care numai regulat nu-l căpătăm, aici culminăm şi disperăm cu totul. Vin apoi pe capul dascălului şi inspecţiile la care numai un învăţător inconştient nu va tresări, pretoriile, medicul cercual, inspectorul regesc şi domnii protopopi ca inspectori şcolari. Toţi numai vină şi critică aduc învăţătorului făcându-l de ocară. Te întreabă ei şi de-ale tale, dar nu poţi spera la nici o îndreptare. Au venit, s-au dus şi tu nici că le-ai fi spus. Sărmanul învăţător are ce întinde grumazul până ce î-şi capătă salarul câştigat cu multă sudoare şi amar.

1949 – Așa cum anunța ziarul local Patriotul, au fost instalate, corespunzător Legii Consiliilor Populare, Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular Judeţean şi al Comunei urbane Arad. Ca președinte (primar) al Aradului a fost desemnat pantofarul Vasile Mureşan, vicepreședinte – strungarul Ludovic Vekuș, iar secretar muncitoarea textilistă Csibi Ileana. Din noua structură administrativă, au mai făcut parte: Dumitru Ardelean (lăcătuș) și Eugen Bocu (fierar).