Cronologie arădeană – 12 august

1921 – Pe lângă Chestura poliţiei din Arad a luat fiinţă Biroul Populaţiei, organizat pe VI Circumscripţii. Dintr-un raport al Primăriei adresat la scurt timp Ministerului de Interne, reieşea că activitatea acestui serviciu, lăsa mult de dorit, fiind chiar dăunătoare atât pentru public cât şi pentru stat. Ca urmare a faptului că populaţia minoritară nu cunoaştea limba ţării, iar ceilalţi nu ştiau să completeze formularele, peste 30% din locuitorii oraşului, nu erau înscrişi în Biroul Populaţiei. Pe de altă parte se constata o crasă nepăsare din partea cetăţenilor, faţă de lege şi regulamente, iar Primăria nu dispunea  de personalul necesar controlului şi îndrumării.

1922 – Luând cunoştinţă de greva muncitorilor de la Astra Arad declanşată la începutul lunii august, prefectul Ovidiu Gritta, prezentându-se în faţa muncitorilor i-a amenințat cu următoarele cuvinte: De acum încep cu teroarea şi vom vedea cine este mai tare. De azi înainte, a continuat prefectul, unde vom găsi trei inşi la un loc, toţi vor fi arestaţi. Fiind declarată starea de asediu, localul Sindicatelor a fost înconjurat de armată, întrunirile oprite, iar pe străzi au început să circule patrule militare care legitima pe toată lumea.  Muncitorii au protestat împotriva amestecului armatei în acest conflict de muncă, declarând că lucrătorii sunt cât se poate de paşnici, lucru care, după cum spuneau ei, nu convenea autorităţilor care voiau să provoace scandal cu orice preţ.

1960 – Pe suprafaţa dintre dig şi Mureş, în dreptul străzii Praporgescu, Uzina de Apă a început  exploatarea a 9 puţuri noi cu o adâncime de până la 81 m. Presiunea apei în conducte a fost stabilită la 2,5-3 atmosfere, iar numărul fântânilor publice din reţea a ajuns la 65, alături de 29 pompe de mână (cişmele cu pârghie, de tip Northon), care extrăgeau apa de la 35-60 m adâncime.

Săparea noilor puțuri pentru apă (1960)

1974 – În Pădurice, a avut loc festivitatea de inaugurare a primului cartodrom arădean pentru copii, administrat de Palatul Pionierilor (Copiilor) din Arad.