Cronologie arădeană – 12 mai

1863 – La Hotelul Crucea Albă (Ardealul), a avut loc adunarea generală de constituire a Asociaţiunii naţionale arădene pentru cultura şi conservarea poporului român. Printre membrii săi figurau personalităţi de seamă ale spiritualităţii ca: Vincenţiu Babeş, Antoniu Mocioni, George Popa de Teiuş, Atanasie Şandor, Ioan Popovici Desseanu, Ioan Arcoşi ş.a.

Hotelul Crucea Albă

Pe parcursul celor cinci decenii de existenţă, activitatea Asociaţiei arădene, nu a fost uniformă. Perioadele de realizări şi împliniri, au alternat cu stagnarea, iar unitatea de acţiune cu orgoliile liderilor locali. Cu toate acestea, importanţa şi prestigiul ei au avut semnificaţii profunde în conştiinţa contemporanilor, pentru afirmarea individualităţii naţionale româneşti.

În semn de aducere aminte, pe faţada hotelului Ardealul din Arad, a fost fixată o placă memorială, pe care a fost scris textul: Aici / în fostul hotel / Crucea Albă / s-a ţinut / adunarea de constituire / a / Asociaţiunii Naţionale / Arădene pentru Cultura / Poporului Român / 12 mai 1863.

Placa memorială

1921 – A fost inaugurată Biblioteca Alexandru Dimitrie Xenopol, pe baza donaţiei făcute Aradului de soţia ilustrului istoric.

1946 –A fost afişată Ordonanţa prin care, primarul Aradului Ioan Pălincaş, dispunea asupra obligaţiei proprietarilor de terenuri neclădite (virane), inclusiv instituţiile publice, să cultive pe suprafeţele respective zarzavaturi şi leguminoase, fie direct, prin mijloace proprii, fie prin dijmă, arendare sau concesionare.

1821 – S-a născut la Sighetul Marmaţiei, Ioan Buteanu, prefect al Zărandului (1848-1849).

Ioan Buteanu, portret de Barbu Iscovescu

Monumentul Ioan Buteanu din Gurahonț. Autor Dumitru Paina.