Cronologie arădeană – 13 aprilie

1925 – A fost înfiinţată, sub conducerea lui Traian Mager (1887-1950), profesor de geografie la Şcoala Normală Titu Maioresu din Gai, Asociaţia La drum, organizaţie care şi-a adus o contribuţie importantă în promovarea turismului. Prima excursie organizată, a fost cu o grupă de elevi ai şcolii în Munţii Apuseni, la Târgul de Fete de la Găina şi la Panteonul român din Ţebea. În următoarele activităţi turistice (nu puţine) tinerii au cunoscut Gheţarul de la Scărişoara şi alte locuri pitoreşti de pe Valea Crişurilor. Prin întreaga sa activitate didactică, Traian Mager, a promovat ideea, corelării învăţământului cu realităţile locale.

1889 – Ştefan Cicio-Pop, a obţinut la Budapesta, titlul de Doctor în Drept, lansându-se intens în viaţa politică.

Ștefan Cicio-Pop

1928 – A fost discutată în Consiliul Local şi respinsă ca nefondată, solicitarea Societăţii Birjarilor cu unul sau cu doi cai, ca Primăria să nu mai acorde licenţe de autotaxi în Arad, deoarece, în felul acesta se distruge existenţa a 400 familii de birjari. De asemenea, se propunea ca şi cele şapte licenţe pentru automobile eliberate până la acea dată, să fie retrase. În anul următor (1929), în Arad, mai aveau licenţe 29 birjari, fiind stabilit ca loc de parcare permanentă Gara CFR şi Teatul de Stat.

1955 – Episcopul Andrei Magieru (1936-1960), a acordat Aşezământului Sfântul Simion Stâlpnicul din Gai, statutul de Mănăstire de Maici, vechea reşedinţă episcopală ctitorită de Sinesie Jivanovici în 1763 găsindu-şi astfel, o nouă împlinire. După câteva luni, a fost constituit Consiliul administrativ şi programul Obştei, condus de maica stareţă Patricia Codău. Bazele organizării din punct de vedere spiritual şi tipiconal au fost puse de arhimandritul Ilie Cleopa (1912-1998), povăţuitor duhovnicesc al mai multor mănăstiri din Moldova.

Paraclisul Mănăstirii Sfântul Simion Stâlpnicul din Gai