Cronologie arădeană – 14 aprilie

1884 – Sub conducerea lui Ioan Slavici, a apărut la Sibiu, primul număr din ziarul Tribuna, organ de presă al mișcării naționale a Românilor din Transilvania, pe al cărui frontispiciu s-a tipărit motto-ul: Pentru toți românii Soarele de la București răsare.

1919 – S-a născut la Juliţa în judeţul Arad, pictorul şi graficianul Eugen Popa (1919-1996), artist al spaţiilor vaste, al universului familiar al priveliştilor şi al peisajului industrial modern. Prin întrega sa operă, Eugen Popa, reuşeşte să ilustreze convingător direcţiile fundamentale ale picturii şi graficii româneşti contemporane. Însuşirile artistice se vădesc în tuşurile dinamice pline de forţă şi în picturile ale căror culori dobândesc o rasfinată expesivitate.

Inaugurarea Muzeului Eugen Popa din Săvârșin (1984). La microfon Gina Hagiu.

Inaugurarea Muzeului Eugen Popa din Săvârșin (1984). Horia Truță, Sever Frențiu, Eugen Popa

Muzeul Eugen Popa din Săvârșin (1984). Eugen Popa, Gheorghe Adoc și sculptorul Mihai Buculei

Omul jovial, zgârcit la vorbă şi surprinzător de sfios, dar altfel un bun interlocutor gata să surprindă cu haz întâmplări aparent banale, nu a fost ispitit de sintaxa abstracţionistă, exploatând toată viaţa semnificaţiile concretului în mişcare, în devenire. În anul 1984, în urma donaţiilor făcute împreună cu soţia sa Gina Hagiu, a fost inaugurat la Săvârşin, Muzeul de Artă plastică contemporană, care le poartă numele. Casa memorială, păstrează şi azi elementele principale ale încăperilor destinate locuinţei, unde se regăsesc salonul mobilat în stil florentin, atelierul artistului, o mică cameră amenajată cu piese etnografice şi alta cu obiecte din istoricul zonei şi al familiei artistului. Spaţiul inundat de culoare, ilustrează convingător direcţiile picturii şi graficii contemporane aşa cum le-a conceput Eugen Popa., o personalitate distinctă a culturii româneşti.

1927 – A fost semnat la Bucureşti, acordul de reorganizare a învăţământului pedagogic arădean în limba română, prin fuzionarea a două instituţii: Şcoala Normală Confesională (vechea Preparandie) şi Şcoala Normală de Băieţi Titu Maiorescu, creîndu-se astfel Şcoala Normală Ortodoxă de Stat Dimitrie Ţichindeal, cu sediul în Gai. Conducerea noii unităţi, integrate în învăţământul de stat, a fost încredinţată istoricului Ştefan Ciuceanu adus special în Arad, din Craiova. În actul de fuziune şi regulamentul special redactat pentru acest eveniment se prevedeau detalii privind noul plan de învăţământ, încadrarea profesorilor, supravegherea şi controlul activităţilor instructive şi religioase. A fost constituit un nou colectiv şcolar alcătuit din elevi şi profesori care proveneau din instituţii diferite dar apropiate prin scop şi interese.

Școala Normală Titu Maiorescu din Gai

1945 – A fost arestat şi internat în lagătul de la Târgu-Jiu, dr. Cornel Radu, fost primar al Aradului (1931 – 1932 şi 1941 – 1943), învinuit că ar fi fost iniţiatorul aducerii la Arad, prin jaf, pe fondul războiului, a tramvaiului din Odessa. Mai era acuzat şi pentru faptul că, în timpul mandatului său de primar, a deţinut funcţia de secretar general al Consiliului de Patronaj prezidat de Maria Antonescu. Tot atunci a mai fost reţinut, colonelul Gheorghe Munteanu, fost comandant militar al fabricii Astra, pentru motivul că în timpul războiului, s-a purtat dur cu prizonierii sovietici, puşi să lucreze în intreprindere.