Cronologie arădeană – 14 ianuarie

1830 – S-a înfiinţat prima Casină arădeană, organizaţie din care putea face parte orice persoană, „care plătea cotizaţia, era educată şi de rang potrivit“.

1919 – Resortul Finanțelor din Consiliul Dirigent a emis Ordonanțe către direcțiile, comisariatele financiare și perceptoratele din Transilvania, cu privire la încetarea subordonării acestora Guvernului maghiar și trecerea lor sub controlul noii administrații instalate în urma Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia.

1933 –  Ministerul Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor, a dat îndrumări Inspectoratelor școlare, ca elevii evrei, ai căror părinți au făcut cereri motivate, „să fie îngăduiți a nu scrie și desena sâmbăta“, fiindu-le  respectat în felul acesta cultul religios.

1937 – Comuna Pilu a publicat în Buletinul Oficial al Județului Arad, noul regulament pentru perceperea taxelor de intrare în obor și piață, precum și pentru folosința bunurilor din domeniul public local. Corespunzător acestui act, sătenii cu domiciliul în Pilu erau scutiți de plată, cu excepția căruțelor, în timp ce străinii, erau încasați și pentru „fiecare piele de animal, numărul cuștilor de păsări cântătoare, a sacilor cu lână, corfelor de ouă, păsărilor, iepurilor, fazanilor, prepelițelor, potârnichilor, gâștelor sălbatice etc.“

1937 – Asociația Farmaciștilor din Banat și Ardeal a sesizat Prefectului arădean, dr. Bejan, că numeroși indivizi exercită comerț ambulant în piețe, bâlciuri etc., cu medicamente dubioase, fără să fie stânjeniți în activitatea lor de autorități și cerea să fie  luate măsuri împotriva lor, deoarece pe de o parte, aceștia produceau  pagube sănătății publice, iar pe de alta, făceau concurență neleală farmaciștilor specialiști.