Cronologie arădeană – 15 decembrie

1532 – Ioan Zapolya (1487-1540), Voievod al Transilvaniei (1526-1540), cu pretenţii la tronul Ungariei, a fost întâmpinat de şcolarii târgului Covăsânţ cu fastul cuvenit unui înalt demnitar. Cronicarul Gyorgy Szeremi, arată împrejurările care au prilejuit această manifestare: Şi a plecat regele de dimineaţă de la Lippa (Lipova) şi a venit la Kowazy (Covăsânţ). Orăşelul se află la poalele Muntelui Makra şi acolo a rămas pe timpul nopţii. S-a sculat regele de dimineaţă, era o zi de duminică, la venirea Domnului, şcolarii cântau după datină în cor: Bucuraţi-vă şi iarăşi zic bucuraţi-vă. Ioan Zapolya, fiul lui Ştefan Szapolyai şi al prinţesei Hedwig din Cehia, este apreciat de unii istorici, că ar fi contribuit la dezastruoasa înfrângere a Ungariei de la Mohacs (1526). Este prima atestare documentară despre existenţa unei formaţii corale în judeţul Arad.

1881 –La Arad  a avut loc şedinţa de constituire a  Asociaţiei culturale Kolcsey.

1918 – După cum relata ziarul Adevărul, “duminică, tovarăşii din Ineu au convocat o adunare populară, când s-au adunat foarte mulţi ascultători. Preşedinte a fost ales tov. Pavel Dârlea învăţător, care în cuvinte însufleţitoare a arătat scopul adunării şi a îndemnat poporul la unire. Vorbitor a fost tov. Ludvig Feier din Arad, care a vorbit despre programul social-democrat şi împrejurările actuale. Mulţimea s-a risipit mulţumită sufleteşte şi cu hotărârea de a continua cu ţinerea adunărilor cât mai des.

1944 – A fost afişată la Uzinele Astra, sub numele Cuvântul muncitorilor, primul număr al Gazetei de perete, o nouă formă de propagandă, o publicaţie care şi-a propus demascarea trădătorilor şi exploatatorilor din intreprindere

1960 – A fost ales episcop al Aradului, dr. Nicolae Corneanu, profesor la Institutul teologic din Sibiu. Şederea sa în această demnitate la Arad a fost de scurtă durată, după un an şi două luni, în 1962, fiind ales arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi mitropolit al Banatului. În 2003, dr. Nicolae Corneanu a fost distins de Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, cu titlul de Doctor Honoris Causa, iar în 1992, a fost ale ca Membru de onoare al Academiei Române.