Cronologie arădeană – 15 martie

1820 – A început revolta țăranilor din Semlac împotriva notarului, care a adunat ilegal de la săteni, mari sume de bani. Mișcarea a fost semn de nemulțumire și împotriva comitelui (prefectului), care nu lua măsuri de îndepărtare a notarului din primărie.

Ulița Mare din Semlac

1946. Presa arădeană, a publicat Decretul-Lege, privind reorganizarea OSP (Organizaţia Sportului Popular) care devenea persoană juridică de drept public, cu sediul în Bucureşti, singurul organ investit cu autoritatea conducerii şi controlulului resortului şi federaţiilor sportive ale cluburilor, asociaţiilor şi grupărilor de orice fel (Ziarul Patriotul). Din punct de vedere organizatoric, OSP a fost investit să coordoneze resoartele: Sindical al Confederaţiei generale a Muncii, Universitar, Şcolar, Militar și Rural. La Arad, vicepreşedinte executiv al OSP, cu sediul pe strada Gheorghe Popa, nr. 3, a fost numit dr. Aurel Botiş, medic ginecolog (Patriotul).

1966 Au fost dat publicității rezultatul recensământului populației României. Din totalul de 19.105.056 locuitori, populația urbană reprezenta 38,2%, iar cea rurală 61,8%. Pe naționalități au fost înregistrați: 87,8% români, 8,4% maghiari, 2% germani, 1,8% alte naționalități. Din populația activă ocupată, 89,2% se aflau în sfera producției materiale, din care 32% în industrie construcții, transporturi și circulația mărfurilor, iar 56,7% în agricultură și silvicultură.

1974 – Kiss Arpad, împreună cu scriitorul Cornel Marandiuc, au efectuat la Arad, primul zbor din România cu deltaplanul. Aparatul, numit AK2 a fost realizat de un colectiv format din Kiss Arpad considerat fondatorul acestui sport în România, Liviu Mladin, I. Brănescu, Cornel Marandiuc. La scurt timp, Kiss Arpad a construit aparatul AK 22 ale cărui calităţi au fost uşor mărite. În aceeaşi perioadă, preocupări importante în acest domeniu a avut Nicolae Vlad, inginer la Combinatul de Fibre Sintetice din Iaşi, care a efectuat tot în 1974 primele zboruri, decolând de pe colinele Iaşului. La Arad, activitatea a fost dezvoltată prin contribuţia lui Liviu Mladin, Bohm Tiberiu, Marinel Chevereşan, Valer Ancuţa, Cismaş Oskar, Viorel Curticean, Daniel Cojocaru, Daniel Andraş, Bolocan Isidor care au creat, în perioada 1977-1981, mai multe aparate originale de tip Condor.

Scriitorul Cornel Marandiuc

Marinel Chevereșan și Liviu Mladin cu Deltaplanul