Cronologie arădeană – 15 noiembrie

1812 – Înfiinţată din ordinul Împăratului Francisc I s-a inaugurat la Arad, Inalta Preparandie, una din cele mai vechi şcoli pedagogice din ţară. Primul său director a fost preotul Dimitrie Ţichindeal, iar profesori: Constantin Diaconovici – Loga (1770-1850), Iosif Iorgovici (1792-1820) şi Ioan Mihuţ (1755-1830). Cursurile s-au desfăşurat într-o clădire modestă de pe strada Preparandiei, pusă la dispoziţie de Sava Arsici, de două ori primar al oraşului. În 1822, s-a inugurat tot acolo şi seminarul teologic ortodox. În decursul deceniilor care au urmat, au fost profesori ai şcolii: Dimitrie Constantini, Alexandru Gavra, Vincenţiu Babeș, Atanasie Șandor, Teodor Ceontea, Petre Pipoș și alţii.

Împăratul Francisc I al Austriei
Clădirea Preparandiei în 1990
Clădirea restaurată a Preparandiei

1896 – S-a inaugurat apeductul civil arădean Uzina şi clădirea numită Turnul de apă. Întreaga instalaţie a fost preluată de la constructor (firma londoneză Mayer) şi dată în folosinţă publică. Reţeaua centrală a apeductului, a avut o lungime de 26.420 m., cu o producţie zilnică de 1200 m.c.şi funcţiona pe sistem deschis (în procesul de producţie, apa intra în contact cu aerul atmosferic). Cu acest prilej, a fost organizată o festivitate, la care publicul a putut admira clădirea Turnului de apă, o construcţie monumentală unică, concepută de arhitecţii scoţieni William Dunn şi Robert Watson. Stilul ferestrelor de la parter şi etajul I, sunt inspirate din arhitectura Palace Court (autor arh. Mc. Laren), iar forma ferestrelor superioare provine din Town Hall Aberfeldy din oraşul Perthshire (Scoţia).

Uzina de apă, inaugurată pe strada Bucura, în 1896 (azi inexistentă)

Turnul de apă, inaugurat în 1896

1931 – S-a născut la Săcuieni (Bihor), pictorul şi scenograful Sever Frenţiu, autor al Vitraliilor Anotimpurile de la Primăria Arad, distins cu Premiul Naţional pentru scenografie (1962).

Pictorii Sever Frențiu (cu barbă) și Eugen Popa, la inaugurarea Muzeului din Săvârșin (1988)