Cronologie arădeană – 16 august

1781 –Cancelaria Aulică din Viena, a interpelat administraţia Aradului, referitor la sporirea fără precedent şi inexplicabil a infracţiunilor prin violenţă din oraş.

1849 – Un grup de călăreţi, cu tabăra în Iosaş (Gurahonţ), împreună cu locuitori din satele apropiate (Almaş, Bodeşti, Holdmizeş, Crocna şi Dieci) au atacat şi prădat conacul din Cil (Almaş), fără a provoca incendii. Au fost trimişi în judecată 667 pârâţi, capii atacului, fiind condamnaţi de Tribunalul Chezaro-crăiesc din Arad la închisoare, iar ceilalţi inculpaţi la plata unei importante despăgubiri . 

1866 – S-a născut la Abrud-sat, Maria Botiş-Ciobanu (1866-1950), cunoscută pentru bogata sa activitate pedagogică literară şi publicistică, membră a Societăţii Scriitorilor Români (1900). S-a distins prin înfiinţarea şi conducerea unor instituţii de învăţământ pentru copii fără familie (Săvârşin), cerşetori şi vagabonzi sau nevăzători. În timpul Primului Război Mondial a desfăşurat o rodnică activitate umanitară şi patriotică, fiind preşedinta Societăţii arădene de Cruce Roşie. A fost  distinsă cu numeroase ordine şi medalii române şi belgiene.

Maria Botiș – Ciobanu (1866-1950)

1947 – Parlamentul a votat Legea Reformei monetare. Preschimbarea banilor se făcea la cursul de 20.000 lei vechi pentru 1 leu stabilizat. Legea a lovit până la pauperizare categoriile sociale avute, de la industriaşi şi bancheri până la ţăranii înstăriţi. În Arad preschimbarea banilor, s-a realizat în 14 centre pe baza listelor nominale întocmite în funcţie de domiciliu. Cuantumul sumei maximale ce putea fi preschimbată, a fost stabilită în funcţie de starea socială şi ocupaţii. Astfel salariaţii, invalizii, văduvele etc. puteau schimba cel mult 3 milioane (150 lei), agricultorii capi de familie – 5 milioane (250 lei), iar militarii şi cei neîncadraţi în muncă – 1,5 milioane lei. Pentru a înţelege mai bine valoarea leului de atunci, prezentăm câteva preţuri în lei stabilizaţi:  1 pereche găini = 50-80 lei stabilizaţi; 1 kg carne de porc = 35 lei; 1 kg. unt = 80 lei; 1 kg zahăr = 33,5 lei.